Odigrana predstava ,,Voljelo se dvoje mladih” U Petnjici 

U sali JU Centra za kulturu Petnjice sa početkom od 18.00h odigrana je predstava pod sloganom ,,Voljelo se dvoje mladih”. Ljubavna melodrama u režiji Dragana Koprivice.
Mladi talentovani glumci su opravdali očekivanja, a publika u Petnjici ih je nagradila gromoglasnim aplauzima.
Glavne uloge: Muzafera Kujević, lbrahim Kujević
U ostalim ulogama: Andrea Bulatović, Rijad Šahman, Berin Kujević, Luka Bulatović, Amar Agović, Rijalda Šahman, Amra Sutović, lthan Škrijelj, Adela Kardović, Dina Dedeić i Ajlin Camić.
E.B.