Petnjica: Usvojen rebalans budžeta, evo kako će se trošiti novac

Na jučerašnjoj sjednici lokalnog parlamenta skupštine Opštine Petnjica usvojen je rebalans budžeta za 2023. godinu.

Najviše polemike je izvala prva tačka Dnevnog reda, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Petnjica za 2023. godinu.

Razlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2023.godinu je sadržan u značajnom povećanju kapitalnog dijela budžeta, gdje je došlo do povećanja prihoda od strane Vlade Crne Gore u iznosu od milion eura.

Sredstva su uplaćena od strane Uprave za kapitalne investicije za realizaciju kapitalnih projekata iz sredstava ostvarenih od ekonomskog državljanstva.

Novac koji je pristigao kao podrška Vlade opštinama na sjeveru planira se utrošiti za sledeće projekte:

1. Rekonstrukcija gradskih saobraćajnica u vrijednosti od 458.940,00 €,

2. Modernizacija infrastrukture (Izrada saobraćajnica, potpornog zida i trotoara – “BRANA”, izgradnja javne rasvjete) = 200.000,00€,

3. Izrada tehničke dokumentacije = 200.000,00 € (Izrada projekta nastavka ulice pored džamije, projektna dokumentacija za gradski trg, izrada projekta za muzej, izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu, gradskog vodovoda i putnu infrastrukturu, nastavak projekta puta Lagatore – S.Bor-granica sa Srbijom),

4. Uređenje izletišta gradskog parka = 100.000,00 €,

5. Trafostanica za snabdijevanje električnom energijom Transfer stanice za komunalni otpad = 41.060,00 €.

Konstatovane su i sledeće uplate:

– Uprava za dijasporu je uplatila sredstva Opštini u iznosu od 10.000,00 € za organizaciju manifestacije “Dani dijaspore”,

– Ministarstvo kulture je uplatilo 10.500,00€ za manifestaciju “Bihorsko kulturno ljeto”, kao i 5.000,00€ za “Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu”,

– Od MPŠV dobijeno je 70.000,00€, za podršku pri nasipanju puteva,

– Takođe, od istog ministarstva dobili smo 60.000,00 € za podršku u izgradnji vodovoda.

Na poziciji Porezi, došlo je do povećanja sa 235.000,00€ na 259.000,00€, iz razloga povećanja Poreza na promet nepokretnosti, kao i povećanja poreza na dohodak fizičkih lica.

Ostale stavke su ostale nepromijenjene u odnosu na Odluku o budžetu.

Prema Predlogu Odluke o izmjenama i dopunama budžeta opštine Petnjica za 2023. godinu, rashodi i prihodi su uvećani za 1 066.140,00€, odnosno sa prvobitnih 1 779.235,00€ na 2 845.375,00€.

Tekući budžet je u odnosu na prvobitni plan ostao skoro nepromijenjen, dok je došlo do značajne razlike u kapitalnom dijelu budžeta, koji se sa 422.000,00€ povećao na 1 494.000,00€.

Nakon uvodnog obraćanja i izlaganja, opozicione partije u Petnjici različito su komentarisale prijedlog i plan na koji način Opština Petnjica planira da utroši predviđena sredstva u iznosu od milion eura. Smatraju da projekti koje je odabrala, kao što su rekonstrukcija ulica u Petnjici, neće se privesti namjeni, kao što je to bio slučaj i ranije sa mnogim projektima.

Programom javnih radova u opštini Petnjica za 2023. godinu planiran je iznos sredstava u visini 5 066.375,00 € koji će biti obezbjeđeni kroz:

1. Opština Petnjica 1 262.445,00

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 70.500,00

3. Fudbalski savez Crne Gore 43.030,00

4. Uprava za kapitalne projekte 412.200,00

5. Uprava za saobraćaj 3 262.200,00

6. Donacija 16.000,00

Posljednja tačka Dnevnog reda je usvojene glasovima vladajuće većine, kao i prethodne dvije i nije izazvala veću polemiku.

ERIS BABAČIĆ