STVORENI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU PUTA PETNJICA BIOČA, LATIĆ: Kreiranje preduslova za održivi razvoj sjevera i cijele Crne Gore

Ismet Iko Latić

Na posljednjoj sjednici Vlade na predlog ministra kapitalnih investicija i potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj Ervina Ibrahimovića usvojena je odluka o kategorizaciji državnih puteva.

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u Zakonu o putevima, kojim je propisano da Vlada Crne Gore donosi akt o bližim kriterijumima za kategorizaciju državnih puteva, načinu obilježavanja i razvrstavanja državnih puteva.

Podsjećamo da je predmetna oblast bila uređena Odlukom o kategorizaciji državnih puteva, te da je međuvremenu donesen i novi Zakon o putevima kojim se državni putevi kategorišu u autoput, brzu saobraćajnicu, magistralni, a vezano za činjenicu da je prioritetna dionica autoputa Princeza Ksenija, Smokovac – Mateševo puštena u saobraćaj 13. jula 2022. godine, stvorili su se uslovi za donošenje predloženog akta i definisanje novih putnih pravaca.

Predmetnom odlukom uvrštena je dionica Smokovac – Mateševo autoputa Bar – Boljare, kao i putni pravac Petnjica – Podvade – Bioča u regionalni putni pravac, odnosno postojeći putni pravac Petnjica – Podvade je produžen do Bioče, a što je u skladu sa Prostornim planom Crne Gore.

„Putni pravac Bioče – Petnjica prolazi kroz opštine Bijelo Polje i Berane, spajajući centar opštine Petnjica sa glavnim magistralnim putem. Buduća rekonstrukcija ovog puta ne samo da će omogućiti bolju infrastrukturnu povezanost i veću bezbjednost saobraćaja, već će takođe stvoriti povoljne uslove za održiv razvoj sjevernog dijela Crne Gore, posebno opštine Petnjica“, istakao je državni sekretar Ismet Latić, pa dodao:

„Ovo je značajno i za dijasporu iz ovog regiona, čije su decenijama izražavane potrebe sada prepoznate i prihvaćene kao prioritet od strane ministarstva kapitalnih investicija i kabineta potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj. Resor na čijem je čelu Ervin Ibrahimović je inicirao aktivnosti neophodne za rješavanje svih opravdanih zahtjeva iz cijele CG, ali i manje razvijenog sjevernog regiona. Naša dijaspora je imala značajno učešće u prethodnom periodu u izgradnji ovog putnog pravca, finansirajući izgradnju dva mosta, a svoj doprinos su pružili i mještani Bihora i Petnjice. Ovakav pristup resornog ministarstva i zalaganje potpredsjednika Ibrahimovića je uspostavljanje efikasnije prakse u rješavanju infratsrukturnih pitanja i kreiranja preduslova za održivi razvoj sjevera i cijele Crne Gore“, zaključio je Latić.