Više od 350.000 eura za podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore sprovodi projekat CARES Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2“  u saradnji sa javnim zdravstvenim institucijama kao korisnicima projekta. Projekat CARES 2 se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova i obuhvata opštine Petnjicu, Berane, Andrijevicu, Bar, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu.

Kroz pomenuti projekat, konkretno u oblasti koja zanima vaše slušaoce nastavljena je tradicionalno uspješna saradnja FORS Montenegra sa Opštom bolnicom i Domom zdravlja Berane i to prije svega kroz nabavku radiohirurškog noža u vrijednosti od oko 5.800€ (CARES) za Dom zdravlja Berane.

Pored toga ljekari pomenutih institicija – Dr Denis Kalač, Dr Hamdija Kolašinac i Dr Rajko Karličić učestvovali su na seminarima i okruglim stolovima na teme vezane za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. Medicinska sestra Tatjana Bulatović učestvovala je na prekograničnoj obuci u Baru na temu organizovanja škole za trudnice. Sa Domom zdravlja je uspostavljena i kontinuirana saradnja po pitanju kampanje preventivnih pregleda u urbanim i seoskim sredinama, dok je za kraj mjeseca predviđeno predavanje za žene o značaju prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja na kojem će predavač biti speciajlista ginekologije i akušerstva – dr Jovana Mihajlović.

Projekat CARES 2, ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva. Projekat finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo javne uprave a Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore.

Pomenuti projekat predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra u ovoj oblasti kojim se nastoji doprinijeti unapređenju zdravlja ljudi u Crnoj Gori.

Na samom kraju iskoristili bi priliku da kratko podsjetimo vaše slušateljke na izuzetnu važnost redovnih preventivnih pregleda jer su karcinom dojke i karcinom grlića materice po pravilu bolesti koje napreduju duži niz godina i ukoliko se makar dvogodišnje vrše preventivni pregledi osiguraćete uspješnije liječenje ukoliko do bolesti uopšte dođe pa čak biti i u mogućnosti da spriječite pojavu karcinoma grlića materice. Pomisao „nemam simptoma“ nije razlog za odlaganje i izbjegavanje preventivnih pregleda iako jeste ohrabrujuća vijest jer u slučaju da su u organizmu počeli procesi u pravcu razvoja ovih karcinoma, postoje odlične šanse za potpuno izlječenje. Stoga bismo završili jednom važnom porukom –

Bolest ne bira religiju, godine, porijeklo ni obrazovanje.

Rano otkrivanje jeste ključ zaštite!

Neko bi dao sve za šansu koju vi još uvijek imate.