U oktobru dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti “PETNJICA 2023”

Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti “PETNJICA 2023” održaće se 6. i 7. oktobra 2023. godine u Petnjici sa početkom u 9 časova.

U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnjica i TO Petnjica organizatori Mreže nevladinih organizacija iz Petnjice pozivaju učesnike da svoje proizvode i radinosti prijave na brojeve telefona:
069/690-516 i 069/407-385.