AMBASADOR ZEĆIR RAMČILOVIĆ: ZA BOLJU ROBNU RAZMJENU NEOPHODNA I BOLJA SAOBRAĆAJNA POVEZANOST

“Kada sam stupio na dužnost ambasadora u Crnoj Gori, već u svojim prvim kontaktima, kako sa predstavnicima institucija, biznis zajednice, civilnog sektora, tako i sa ljudima u svakodnevnoj komunikaciji, osjetio sam tu toplinu i bratski odnos koju imaju građani Crne Gore prema nama iz Sjeverne Makedonije. I upravu ste, dijelimo mnogo toga zajedničkog, i ne samo od vremena Jugoslavije, već i mnogo prije, duboki su korijeni odnosa dviju država i njihovih naroda. To jeste olakšavajuća okolnost, motiv za rad, ali je i dopunska odgovornost da se ti odnosi njeguju i jačaju.

            U proteklom periodu ostvario sam veliki broj sastanaka, kako sa zvaničnicima Crne Gore, centralne i lokalne vlasti, tako i sa biznis zajednicom i dijasporom. Moje je da iniciram i predlažem, a nosioci vlasti imaju obavezu da ostvaruju radne posjete, da sarađuju i stvaraju bolje uslove u svim sferama života na bilateralnom, ali i mutilateralnom planu. I u tom dijelu u proteklom periodu ostvaren je veliki broj posjeta na najvišem nivou, sastanaka, a potpisana su i dva memoranduma za saradnju. Svakako ovo je samo početak, vjerujem da će u narednom periodu doći i do održavanja sastanka Mješovite komisije za ekonomsku saradnju koja bi stvorila preduslove za još značajnije procese. I osim navedenog, pored kulturne saradnje, proizilazi i jedan od glavnih prioriteta, da pored odličnih bilateralnih odnosa u mnogim sferama, ojačamo i ekonomsku saradnju. Zato sam, osim sa institucijama iz ekonomskog sektora, te Privrednom komorom, ostvario i mnoge sastanke sa biznis zajednicom, lokalnim samoupravama, pravio kontakte i pomogao komunikaciju između zainteresiranih strana, a sve u cilju bolje ekonomske saradnje”, kaže Zećir Ramčilović, ambasador Sjeverne Makedonije za Crnogorski portal na pitanje koje su njegove prve aktivnosti i prioriteti od stupanja na dužnost  imajući u vidu i da su Crna Gora i Makedonija još u jugoslovenskoj zajednici i kasnije uvijek imali dobre prijateljske odnose.

CP:Za razliku od odnosa u oblasti odbrane, kulture, unutrašnjih poslova koji su, može se reći, na visokom nivou između Crne Gore i Sjeverne Makedonije, ekonomski odnosi koji su takođe važni za obje zemlje, nijesu najbolji. Kako ih poboljšati, odnosno šta treba konkretno učiniti da bi i investicije iz jedne zemlje u drugu i robna razmjena bile veće?

Zecir Ramčilović: Ono što je očigledno je više nego odlična saradnja u pomenutim sektorima. Kultura je nešto što najviše vezuje naše narode i ona daje dodatni impuls svemu, makedonska kultura, preko muzike, umjetnosti, pozorišta, književnog stvaralaštva je redovno prisutna na događajima i odlično prihvaćena od crnogorske publike. Ne mogu, a da ne spomenem po prvi put održani koncert Makedonske filharmonije, pijaniste Simona Trpčevskog, zatim već četiri gostovanja legendarnog Vlatka Stefanovskog ove godine, pozorišta, književnici, i to ne smijemo zanemariti jer nikad nije dovoljno takvih događaja. Sve je to dopunski olakšao i sporazum u oblasti kulture na bilaterlanom planu, ali i na mutilateralnom, kao što je UNESKO. Saradnja između bezbjednosnih sektora, u pravcu borbe sa organiziranim kriminalom, migrantima, obuke, vježbi, te kao članice NATO-a, ta saradnja i međusobna podrška je dopunski ojačana.

            E sad, u pravcu ekonomske saradnje, kao što sam već napomenuo, da je unapređenje iste jedan od mojih prioriteta, ipak ne bih se složio sa Vama da ekonomski odnosi nijesu dobri, već da postoje realni uslovi da budu bolji i intenzivniji. Prvo, ono čega moramo biti svjesni je da Sjeverna Makedonija, kao i Crna Gora nemaju veliki investicijski potencijal, a uslovi za investicije i otvaranje novih biznisa su nam slični. Tako da u tom pravcu, često ekonomske forume različitog tipa koristim i za prezentaciju uslova za investicije u Sjevernoj Makedoniji, ali ono što volim da potenciram i mislim da je jako važno za obje države, je zajednički preko raznih regionalnih inicijativa da se uspostave određeni parametri i kriterijumi koji bi važili i za druge zemlje u regionu, jer neke države u regionu imaju više resursa za povoljnosti, za subvencioniranje, veća su tržišta i često imamo nelojalnu konkurenciju u pogledu privlačenja stranih investicija. Tu postoji polje za saradnju i zajednički interes Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Ono za šta postoji realna mogućnost je povećanje robne razmjene i turističkog prometa. Posljednjih godina, obim robne razmjene se iz godine u godinu povećava, i prvi put je u protekloj bila preko 40 miliona eura, a zaključno sa mjesecom julom ove godine ona je već prešla 25 miliona eura, i veća je za preko dva miliona od istog perioda prošle godine. Tako da idemo u dobrom smjeru, promocija i afirmacija, vezivanje biznis sektora je neophodno, svi preduslovi postoje, a makedonski izvoz koji čine, uglavnom, prehrambeni proizvodi imaju više nego dobar prolaz u Crnoj Gori, a tako je i obrnuto. Takođe, iako Sjeverna Makedonija ima veliki suficit u pogledu robne razmjene, Crna Gora ostvaruje daleko veći turistički promet od makedonskih turista, ali i tu postoji prostor za povećanje istog, pa čak i za zajedničkim nastupima na svjetskim tržištima turističke potražnje.

CP:Da li za bolju ekonomsku saradnju postoje barijere, da li su to možda neki zakonski propisi i ako jesu koji?

Zećir Ramčilović: Zakonski okvir je relativno dobar, a institucije zbog odličnih bilateralnih odnosa, uglavnom revnosno rade svoj posao i nema nekih značajnih primjedbi trgovaca. Transport uslovljava i infrastruktura, a mogla bi se smanjiti i zadržavanja na granici. Robna razmjena se vrši u okviru dogovora CEFTA i dogovora za ekonomsku saradnju dviju država. CEFTA dogovor liberalizira trgovinu industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, a pojednostavile su se i procedure carine, priznavanja dokumenta i sl. Ipak postoji prostora za dalju liberalizaciju, preko CEFTE, Berlinskog procesa, ali i preko drugih regionalnih inicijativa. Mi imamo i pozitivna iskustva inicijativom Otvoreni Balkan, koja zbog manjeg broja zemalja je i konkretnija, ali ista je pozitivno djelovala i na Berlinski proces. Svi ovi procesi su kompatibilni i trebaju se iskoristiti sve komparativne prednosti i mogućnosti.

CP:Je li i saobraćajna infrastruktura i povezanost između naše dvije zemlje koja objektivno može i treba da bude bolja, jedan od problema za bolju razmjenu robe? Da li ima nekih i kakvih najava da se na ovom polju nešto u skorijoj budućnosti uradi?

Zećir Ramčilović: Da, dobro ste primijetili. I saobraćajna infrastruktura je jedan od problema za bolju robnu razmjenu, ali i za veći turistički promet. Najbliži putni pravci između dvije države nijesu povezani autoputevima, a činjenica je da obje države, a posebno Crna Gora mora da unaprijedi svoju putnu mrežu prema susjednim državama. U ovom dijelu Sjeverna Makedonija i Crna Gora imaju zajednički interes da podstaknu razvoj i regionalnih projekata, poput Jadransko-Jonskog pravca koji prolazi niz Crnu Goru i koji je odlična mogućnost za države u regionu jer se povećava i spaja šire tržište. Takođe, bliža povezanost željeznicom ne postoji, a na žalost ne postoji ni direktna avio linija. U proteklom periodu imao sam više sastanaka sa predstavnicima i kompanijama iz ovog sektora, inicirao neke sastanke, ali i predložio određene mogućnosti za uspostavljanje direktne avio linije na relaciji Skoplje – Podgorica ili Skoplje – Tivat. Postoji zainteresiranost, neke od kompanija već prave analize i ja se nadam da će biti pomaka i na ovom polju čime će se olakšati povezanost i prevoz putnika, turista, te biznis zajednice u cilju povećanja ekonomske, ali i svake druge saradnje.

CP:Privrednici Crne Gore i Sjeverne Makedonije u proteklom periodu imali su poslovne forume vjerovatno će ih biti i ubuduće. Takođe se u javnosti pominjalo da se planira održavanje zajedničke sjednice Vlada Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Dok se ne formira nova Vlada Crne Gore i prođe određen vremenski period jasno je da je to na čekanju, ali ipak da li je Vlada vaše zemlje zainteresovana za održavanje takve sjednice?

Zećir Ramčilović: Biznis forumi su jedan od dokazanih mehanizama za bolju ekonomsku saradnju, a nosioci tih procesa su privredne komore dviju država koje imaju odličnu saradnju i ta praksa će se nastaviti. Svakako, značajni su i susreti biznis sektora u okviru saradnje lokalnih samouprava, koje takođe su otvorile i neke procese ekonomske saradnje. Što se tiče održavanja zajedničke sjednice Vlada Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a to je jedno i od mojih zalaganja, napravljeni su svi potrebni razgovori i premijeri dviju država su saglasni da je održavanje iste više nego značajno za obje zemlje. U institucijama se radilo i na mogućim i prioritetnim tačkama, kao i na održavanju  već pomenute sjednice Mješovitog komiteta za ekonomsku saradnju kao prvi korak, ali s obzirom da još nije izabrana nova Vlada, a u želji da se to što prije desi, vjerujem da će ista prepoznati značaj ove inicijative i za Crnu Goru, a pozicija naše zemlje po tom pitanju je jasna, jer je to uvijek odlična mogućnost za realizaciju postojećih i iniciranje novih projekata i procesa.

B.Pejović/CRNOGORSKI PORTAL

LINK: https://crnogorskiportal.me/sadrzaj/12391