AKCIJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE I RADIJA PETNJICA: POVODOM DANA EKOLOŠKE DRŽAVE CG UREĐIVALI I ČISTILI IZLETIŠTA

Turistička organizacija Petnjica, uz podršku Radija Petnjica, a povodom 20. septembra  Dana ekološke države Crne Gore, organizovala je akciju uređenja i čišćenja nekoliko izletišta na području Opštine Petnjica.
Na teritoriji naše opštine ima deset uređenih izletišta sa ljetnjikovcima, a s obzirom na to da još ne postoji dovoljno razvijena svijesti kod građana o potrebi čuvanja životne sredine, svjedoci smo da je na više lokacija pored izletišta prisutno smeće koje nesavjesni građani ostavljaju za sobom.
“Dan ekološke države je dobra prilika da još jednom apelujemo na sve sugrađane da zajedno čuvamo izletišta i izdašne prirodne ljepote našeg kraja. U cilju očuvanja životne sredine Turistička organizacija u saradnji sa školama i NVO sa područja Petnjice, planira da kroz edukaciju i konkretnim akcijama na terenu da doprinos na uređenju životne okoline” saopštili su iz Turističke organizacije Petnjica.
ERIS BABAČIĆ