AGOVIĆ: NEKA ERVIN PITA ERVINA ZAŠTO NEMA INVESTICIJA ZA PETNJICU SA DRŽAVNOG NIVOA

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović u studiju Radija Petnjica

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović demantovao je navode predsjednika OO BS-a Ervina Durakovića i nezavisnog odbornika Aldina Muratovića, koji su u izjavi za naš portal kazali da projekat biljnog prečišćivača u Gusarama i projekat transfer stranice od samog početka prati netransparentnost, kao i to da je Opština Petnjica mogla uraditi više i oba projekta staviti u funkciju.

Njegovo reagovanje prenosimo integralno.

,,Nije me začudila reakcija odbornika Muratovića i Durakovića, jer oni često zbunjuju javnost. Jasno sam u izjavi objasnio zbog čega se ova dva projekta nijesu privela namjeni. Kazao sam da je Opština Petnjica, vrlo brzo reagovala, da se u datom trenutku pojavila sredstva od Ministarstva i Centra za razvoj i da je opština bila spremna da se na njenoj teritoriji uradi biljni prečišćivač i ne postoji niko ko može biti protiv tog. S obzirom na to da nemamo riješen problem otpadnih voda u samom centru Petnjice, našli smo vrlo brzo lokaciju, kooperativno sarađivali sa partnerima i doveli do kraja taj projekat. Ono što je  vezano za izgradnju kanalizacione mreže i obaloutvre, jasno smo rekli da je to država Crna Gora preko kapitalnog projekta i kapitalnog budžeta trebala da finansira, obzirom da je to šireg značaja i da je vrijednost projektna oko 4.5 miliona eura i da opština Petnjica nije imala sredstava za to. Ne mogu ni jedan, ni drugi oponent da kažu da je Opština imala sredstava, jer nije.

Ervina Durakovića bih zamolio da više razgovara sa drugim Ervinom i da građanima objasni, šta je razgovarao Ervin sa Ervinom i šta to znači za građane Petnjice i šta to znači u trenutku kada nemamo izbore, znam da kadu su izbori Ervin, sa Ervinom razgovara i dogovara. Pitam sve građane, šta su oni uradili kada su oni vlast na državnom nivou, za građane i za ove ove projekte? Za razliku od njih lokalna uprava se u kontinuitetu zalaže, traži, insistira da ovaj sistem bude održiv i da pomognemo građanima u svakom trenutku.

Ono što želim takođe da kažem, vezano za transfer stanicu – Opština Petnjica je korisnik projekta koji je finansiran od strane Evropske unije i čudi me, što gospodin Duraković kaže da nema transparentnosti. U svakom programu Javnih radova, na Skupštini opštine smo na potpuno transparentn način razgovarali o projektima.

Dakle apsolutno nije tačno da nema transparentnosti. Opština Petnjica nije imala ta sredstva, niti je raspisivala Javne pozive za izvođenje radova na ova dva projekta. Mi kao opština smo samo korisnici projekta I ono što smo radili sa naše strane je korektno i transparentno.

Za projekat biljnog prečišćivač riješili smo imovinske odnose koji su se u datom trenutku bili opterećenje.

Što se tiče druge lokacije, gdje je stacionirana transfer stanica, takođe smo riješili problem. Evropska unija je finansirala projekat, a opština Petnjica i Đakovica korisnici i gdje su dvije nevladine organizacije iz Crne Gore, Centar za regionalni razvoj iz Rožaja i druga, takođe nevladina organizacija iz Peći su bili partneri u ovom projektu.

Dakle opština Petnjica je sve uradila, što se tiče nje da ova dva projekta budu završena.

Što se tiče napajanja električnom energijom, to je pitanje koje treba postaviti nekom drugom. Imali smo bezbroj sastanaka sa CEDIS-om i tražili da se riješi taj problem, oko izgradnje trafostanice, koja bi koristila i za planiranu industrijsku zonu.

Nijesmo imali podršku od organa iz energetskog sektora i onda smo od ovog miliona kojeg je dobila Opština Petnjica od Vlade, kroz program ekonomskog državljanatva opredijelili 41.000 eura za izgradnju trafostanice, jer transfer stanica je potreba Petnjici.

Zato smo konstruisali da na ovaj način to i rijesimo. Nema tu nikakve netransparentnosti i tajnosti, ja vas pitam samo da li su u nekim manjim susjednim opštinama imali ovakva dva projekta? Nijesu.

Nije prilika ni mjesto da govorim govorim o tome. Dužnost je lokalne uprave bila da se bori za sve moguće projekte i koristi sva moguća sredstva koja su u datom trenurku bila na raspolaganje. Zašto ovi ljudi govore na ovaj način, meni je potpuno jasno, ali zbog građana saopštavam im, apsolutno tačne činjenice kada su u pitanju ova dva projekta. Dakle završiće se ova dva projekta kada Vlada Crne Gore izdvoji sredstva koja su bila planirana, ali pitam gospodina Durakovića da on pita drugog Ervina, zašto nema podrške iz nadležnosti odakle oni pokrivaju pozicije.

Gdje je 3.000.000 eura koje je odobrila Skupština Crne Gore, na osnovu intervencije Albina Ćemana za put Bioča-Petnjica, zašto se nije raspisao tender? Zašto se nije raspisao tender za nastavak izgradnje i rekonstrukcija ulice Petnjica-Lagatore? Gdje je Vlada Crne Gore kroz kapitalni budžet predvidjela 82.000 eura, gdje su sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je Vlada Crne Gore izdvojila za put Petnjica-Bor-Savin Bor u iznosu od 34.000 eura. Nemamo tender ni za jednu poziciju. Imamo 3.262.000 eura koja su budžetski opredijeljena za potrebe Opštine Petnjica, ali nažalost nema realizacije. Tako da su to pitanja na koja treba da odgovori gospodin Ervin Duraković. Realno bi bilo da onaj koji učestvuje u vlasti u državnom nivaou saopšti zašto nema investicija sa državnog nivoa”, zaključio je predsjednik opštine Petnjica Samir Agović.

ERIS BABAČIĆ