KO JE KRIV ZA STOPIRANJE VAŽNOG PROJEKTA: BILJNI PREČIŠĆIVAČ VODA U GUSARAMA ČEKA VLADU?

U Gusarama na mjestu gdje Popča i Vrbička rijeka grade Lješnicu, tik uz obalu, prije više godina počela je izgradnja biljnog prečišćivača koji je trebao da bude u funkciji već
 u julu 2019. godine.
Ali, kako kažu, “kako tada tako i dan danas”, na gradilištu odavno nema mašina niti radnika, a iskopane rupe i odrađeni posao svakim danom propada i prijeti da zub vremena poništi trud neimara ali i novac građana.
Samir Agović
 Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović je u izjavi za Radio Petnjicu rekao da kriva država odnosno Vlada Crne Gore, koji se nijesu uključili na vrijeme jer je projekat fininsirao Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Slovenački razvojni centar i Opština Petnjica. Vrijednost projekta je bila pola miliona eura.
,,Projekat biljnog prečišćivač finansiran je od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, Slovenačkog razvojnog centra i Opštine Petnjica. Vrijednost projekta bila je 500.000 eura. Sljedeća etapa izgradnje je bila obaloutvrda i izgradnja kanalizacione mreže. Nažalost sa završetkom tih radova se kasni, jer ukupna vrijednost sa izgradnjom kanlizacione mreže vrijednost projekta iznosi 4.5 miliona, a lokalna uprava bez pomoći države nije mogla da obezbijedi ta sredstva. Svake godine tokom izrade kapitalnog budžeta smo to stavljali u prioritete. Mi ćemo obnoviti zahtjev i za naradnu godinu, da kroz kapitalni budžet obezbijedimo sredstva za nastavak izgradnje biljnog prečišćivač,  jer je to projekat od velikog značaja za našu opštinu”, rekao je Agović.
Na pitanje zašto nije stavljen u funkciju reciklažni centar ili transfer stanica, predsjednik navodi da nijesu naišli na razumijevanje CEDIS-a, kad je riječ o napajanju električnom energijom za taj objekat.
,,Već duže smo u razgovorima sa nadležnom iz CEDIS-a, gdje su nam tom prilikom kazali da oni nijesu u mogućnosti da izgrade trafostanicu i da će to biti na teretu opštine, mi smo predvidjeli od miliona koji je Opština dobila da finansiramo izgradnju trafostanice kako bi taj objekat bio stavljen u funkciju”, saopštio je Agović.
Iz opozicionih partija u Petnjici kažu da je žalosno da do sada nije rekonsturisana kanalizaciona mreža, makar ona u gradskom jezgru.
Aldin Muratović
,,Svjedoci smo da je Vlada Crne Gore, donijela odluku da pomogne opštine na sjeveru sa po milion eura, koje imaju spremne projekte za realizaciju. Ja se iskreno nadam da je lokalna samouprava spremna da povuče ova sredstva i realizuje ih u prioritetne projekte, a  smatram, da je prioritet broj 1, rekonstrukcija gradskih ulica i kanalizacione mreže i odvod iste do prečišćivača u Gusarama. Imajući u vidu, dosadašnji odnos lokalne vlasti, prema ovim projektima, nijesam siguran da će i doći do realizacije ovih veoma značajnih sredstva za našu opštinu, a svjedoci smo da skoro ništa nije urađeno kada su u pitanju kapitalna ulaganja”, saopštio nezavisni odbornik u Skupštini Opštine Petnjica Aldin Muratović.
Ervin Duraković
Predsjednik OO BS-a Ervin Duraković je kazao da ove projekte prati niz propusta od samog početka realizacije. Kao i to da je lokalna uprava bila dužna da obezijedi priključak na električnu mrežu kada je u pitanju transfer stanica ili reciklažni centar.
,,Realizaciju projekata izgradnje prečišćivača otpadnih voda u Gusarama i reciklažnog centra u Podvadama prati niz propusta od samog početka pa sve do danas. Prvo, od samog početka realizaciju ovih projekta prati netransparentnost. Građani se i dan danas pitaju šta se to tu gradi, od čijeg novca i u koju svrhu. Mislim da je lokalna uprava imala obavezu građane detaljno informisati prije početka realizacije projekata, kao i tokom svake faze realizacije.
Pored toga, lokalna uprava je bila u obavezi da obezbijedi uslove za završetak projekata, kao što su priključak na električnu mrežu i kanalizaciona mreža u centru Petnjice. Ne znam kako je neko mislio vršiti pročišćavanje otpadnih voda bez postojanja kanalizacione mreže u strogom centru Petnjice, da ne govorimo o drugim naseljima?!
Objekti izgrađeni kroz pomenute projekte su najbolja slika lokalne samouprave, iz njih strči korov i koprive i tjeraju ovo malo mladih i sposobnih ljudi iz Petnjice da bježe što dalje odavde,” Kazao je Duraković.
ERIS BABAČIĆ