INICIJATIVA RODITELJA: ZA BEZBJEDNOST PETNJIČKIH ĐAKA POTREBNI TROTOARI, PJEŠAČKI PRELAZI…

Počela je nova školska godina i nosi brojne izazove i velike brige za roditelje.
Na putu do škole đaci se suočavaju sa preprekama u saobracaju. Ne postoje trotoari koji bi omogućili minimum sigurnosti petnjičkih učenika.

Zato je grupa roditelja učenika iz Petnjice apelovala na lokalnu upravu da iniciraju izradu trotoara, obilježavanja pješačkih prelaza, postavljanje radarskog pokazivača brzine i asistencija organa bezbijednosti.

Ovaj problem je najviše izražen kada je riječ mlađim polaznicima škole jer su roditelji primorani da ih dovode do učionica .

S.R.