PRIČA IZ GODOČELJA: NA MOBU KOD ŽUĆA ZA ČETIRI DANA PRIKUPLJENO 1.200 BALIRANOG SIJENA (video)

Da sloga i prijateljstvo umnogome može pomoći, kada su u pitanju seoski radovi dokaz je i radna akcija  koju je predvodio ugledni poljoprivrednik iz Vrševa Mehmed Mele Ajdarpašić.
Naime, ovi ugledi poljoprivrednici iz Petnjice su na trenutak oživjeli jedan važan dio tradicije Bihora i Petnjice, koji se iz godine u godinu postepeno zaboravlja, a u pitanju je moba.
Moba je stari narodni običaj da komšije, prijatelji pomažu pri većim seoskim radovima, besplatno ili po principu uzajamne pomoći, gdje je tom prilikom domaćinu Alsadu Žuću Kočanu za samo četiri dana uspješno pokošeno, balirano i prevezeno sijeno sa planine Pločnik do njegove kuće u Godočelju uz pomoć prijatelja poljoprivrednika.
POGLEDAJTE VIDEO: https://youtu.be/oo9IHOh6WGI
Mehmed Ajdarpašić kao jedan od inicijatora je kazao za naš portal da je veoma važno očuvati tradiciju i ono što su naši preci praktikovali kada su u pitanju ovakvi ili slični seoski radovi. Takođe istakao je zahvalnost svim učesnicima u ovoj mobi i najavio da će ovakvih i sličnih akcija biti još u budućnosti.
ERIS BABAČIĆ