BKCS PETNJICA: ODRŽANA TRIBININA “LIJEPO MIŠLJENJE O ALAHU” I PODIJELJENA KNJIGA “TRAGOM ISTINE”

Na tribini u Bošnjačkog kulturnog centra “Sandžak” pod nazivom Lijepo mišljenje o Alahu rečeno je da je mnogo načina na koje se može “pokoriti našem Gospodaru: tjelesno, kao što je obaljanje namaza ili obilazak rodbine; srčano, kao što je ljubav prema Allahu, ljubav prema roditeljima ili saosjećanje sa muslimanima; ali i misaono, kao što je lijepo mišljenje o Allahu”.

Pošto je tema upravo bila Lijepo mišljenje o Allahu objasnilo se da “lijepo mišljenje o Allahu spada u najljepši vid pokornosti” i da “Allah postupa prema Svome robu onako kako taj rob ima mišljenje o Njemu, ako misli lijepo to mu i pripada, a ako misli ružno onda mu to pripada.”

“Lijepo mišljenje o Allahu treba biti prisutno tokom cijelog života i u svim životnim situacijama, ali nekada je to još važnije. Kao što je: na samrti, kod problema i nedaća, prilikom oskudice, u slučaju duga, kod dova, kod pokajanja, i tome slično.

O Allahu treba lijepo misliti jer je Njegova milost pretekla Njegovu srdžbu; jer je za Sebe rekao da je prema vjernicima neizmjerno milostiv; jer nam je bolji Njegov sud i presuda nego da nam sude naši roditelji; jer će se zbog količine Njegove milosti na Sudnjem danu i Iblis ponadati spasu…”, saopšteno je iz BKCS

Izlaganje je završeno primjerima lijepog mišljenja o Allahu i kako to plodonosno djeluje na kvalitet čovjekovog života.

Druženje je iskorišteno za promociju i podjelu knjige Tragom istine autora Šaćira Hajdarpašića.

Knjiga je nastala kao produkt njegovih bilješki koje su ostale iza njega poslije njegove smrti. Ovaj petnjički sin, koji je rođen 1948. godine u selu Vrševo, čitajući islamsku literaturu pravio je sebi bilješke kako bi dodatno sačuvao informacije koje su ga oduševljavale. Toliko je bio oduševljen islamskim učenjem da su te bilješke prerasle u skup od deset rokovnika, sa preko dvije hiljade predaja i informacija. Njegova djeca koja su vidjela tu njegovu ostavštinu željeli su da se sve to prekuca i podijeli među njima, da bi se na kraju rodila ideja da se napravi izbor te građe i da se štampa i dijeli u životnom okruženju rahmetli Šaćira. Poslije Sjeverne Makedonije red za promociju i podjelu je došao na Petnjicu, a uskoro Sarajevo i Luksemburg.

“Ovo je veliki pokazatelj da svaki trud vide Allah, Njegov Poslanik a i vjernici i dokaz da istina ostaje. Molimo Allaha da nagradi sve one koji su se odazvali i uveličali skup, da posebno nagradi Šaćira Hajdarpašića, da mu olakša boravak u kaburu i proživi ga sa onima koje je volio od prvih generacija islama i učenjaka.

Nadamo se da će Bošnjački kulturni centar Sandžak nastaviti sa promoviranjem doprinosa muslimana Petnjice vjeri, kulturi, humanosti i svim drugim vrijednostima”, rečeno je na tribini.