Predsjednik Milatović čestitao dan opštine Petnjica

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je građankama i građanima Petnjice kao i predsjedniku Opštine

Samiru Agoviću, predsjedniku Skupštine Opštine Mehmedu Adroviću i odbornicima Dan opštine i deset godina od kada su se opredijelili da samostalno odlučuju o daljem razvoju svoga kraja.

“Prirodni resursi, kulturno- istorijsko nasljeđe, te izraženi potencijali za razvoj poljoprivrede, industrije i turizma karakterišu Petnjicu i cijeli Bihorski kraj. Multietnički, multikulturalni i međuvjerski sklad predstavljaju trajne vrijednosti koje baštini vaša opština. Nadam se da će Petnjica u godinama pred nama valorizovati svoje potencijale i imati dinamičan društveni, ekološki i ekonomski razvoj. Zato bih želio da iskoristim ovu priliku da se osvrnem na preduzetnički i stvaralački duh petnjičke dijaspore koji može biti jedan od odlučujućih faktora društvenog i ekonomskog napretka Petnjice, te ujedno dati doprinos inkluzivnom, održivom i ravnomjernom razvoju naše države”, poručio je predsjednik Milatović.

On je poručio da se demografski trendovi koji uslovljavaju emigriranje ka većim gradovima mogu ublažiti jedino predanim radom i strateškim pristupom rukovodilaca lokalnih samouprava.

“Vjerujući da trend iseljavanja građana sa sjevera, uključujući i Bihor, možemo zaustaviti udruženim naporima, izražavam spremnost da kroz međuinstitucionalnu saradnju razmotrimo perspektive razvoja ekonomskih potencijala petnjičke opštine.

U to ime, poštovani građani i građanke Petnjice, još jednom Vam čestitam deceniju od obnavljanja statusa Opštine”, stoji u čestitci predsjednika Milatovića.