PETNJICA: USPJEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT “NAŠE TREĆE DOBA”

Projekat u organizaciji Kancelarije za dijasporu, koji se odnosi na podršku starijim licima u stanju zdravstvene potrebe je realizovan, zahvaljujući Udruženju “Evropa za Opštinu Petnjica”, koje je finansijski podržalo projekat, čime je omogućeno da jedan broj gradjana ostvari pristup kvalitetnoj medicinskoj njezi.

“Projekat “Naše treće doba”, u okviru kojeg su omogućeni besplatni zdravstveni pregledi u privatnim zdravstvenim ustanovama za naše sugrađane koji se nalaze u tzv. trećem dobu, uspješno je realizovan.  Cilj projekta bio je obezbijediti pristupačne zdravstvene usluge u cilju poboljšanja opšteg zdravlja našim sugrađanima.
U roku predvidjenom projektom, priloženo je ukupno 12 zahtjeva i svi su ostvarili pravo na refundaciju troškova.
“Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da smo kroz ovaj projekat, takođe, promovisali potrebu za preventivnim pregledima među starijom populacijom, kako bi se otkrili potencijalni zdravstveni problemi u ranoj fazi i omogućilo pravovremeno liječenje.
Zahvaljujemo se Fondaciji “Čovjek ne umire” i Udruženju “Evropa za Opštinu Petnjica”, koji su prepoznali značaj ovog projekta i pružili finansijsku podršku kako bi se isti realizovao”, kazala je Amela Ramdedović Babaić iz Kancelarije za dijasporu.
ERIS BABAČIĆ