SJEDNICA SO PETNJICA U PETAK 23. JUNA

Sjednica SO Petnjica

Predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović zakazao je Desetu redovnu sjednicu Skupštine Opštine Petnjica za 23. jun 2023. godine

Predložen je i dnevni red: 

  1. Prijedlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Petnjica
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Petnjica
  3. Zaključak o prihvatanju Informacije o iznosu dodijeljenih sredstava nevaldinim organizacijama, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2022. godinu
  4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Petnjca za 2022. godinu.
  5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Petnjica i organa lokalne uprave i službi za 2022. godinu
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Petnjica za 2022. godinu