Zaključeni ugovori Opštine Petnjica i nevladinih organizacija

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović održao je sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija, čiji će projekti biti finansirani shodno Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu, radi zaključivanja ugovora međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekata.

Sastanku je prisustvovao Demir Agović, lokalni službenik zadužen za saradnju sa nevladinim organizacijama, koji je prisutnima predočio proceduru i obrazložio Odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija  za 2023. godinu, koju je donijela Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Budžetom Opštine Petnjica opredijeljeno je 5.000,00 eura za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija.

Pomenuta sredstva, dodijeljena su nevladinim organizacijama koje su ispunile uslove Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2023. godinu i kriterijume iz Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, na osnovu bodova koje su utvrdili nezavisni procjenjivači, i to:

– NVO ,,KUD Bihor”- učešće na VIII internacionalnom festival  izvornog stvaralaštva Petnjica 2023, iznos od 1,500,00€;

– NVO ,,Centar za seoski razvoj“- Mladost i tradicija kroz razvoj seoskog turizma, iznos od 1.100,00€;

– NVO ,,Mreža nevladinih organizacija“- Organizovanje 23. tradicionalnog regionalnog sajma i 4.međunarodnog “Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnjica 2023.godine, iznos od 1.000,00€;

– NVO “Udruženje pčelara Bihor“- Oksalna kisjelina- ekološko sredstvo u borbi protiv varoe, iznos od 800,00€;

– NVO ,,Pozorišno društvo Divan“- Dokup opreme- kostima za predstavu kojom učestvujemo na državnom takmičenju, iznos od 600,00€.

Predsjednik Opštine Samir Agović je čestitao dobitnicima sredstava na dobro osmišljenim projektima i izrazio želju za bliskom saradnjom sa nevladinim sektorom jer, kako je on rekao, Opština i nevladin sektor imaju isti cilj, a to je unapređenje i poboljšanje uslova života naših građana i građanki.