LOKALNI IZBORI U LUKSEMBURGU 2023 – Dejvid Ramdedović

Dejvid Ramdedović

Bihorac, Dejvid Ramdedović, diplomirani ekonomista, je na listi CSV na lokalnim izborima, koji će se 11. juna održati u Luksemburgu. On će nastupiti na listi svoje stranke u gradu Ešu (Esch/Alzette).

Na ovim izborima na listama više stranaka nalazi se i jedan broj doseljenika iz Crne Gore i sa Balkana. Dejvid Ramdedović je jedan od njih. Dejvid je rođen u Crnoj Gori, tadašnjem Ivangradu 1979. godine. Sa jedanaest godina došao je sa svojim roditeljima u Luksemburg i vrlo brzo se pokazao kao vrlo marljiv učenik i kasnije student. Prve dvije godine ekonomskog fakulteta završio je u Luksemburgu, treću godinu u Novom Sadu, a četvrtu u Novom Sadu i Luksemburgu, gdje je završio i specijalizaciju za računovostvene djelatnosti.

Za sedmičnik “Paperjam” sa njim je razgovarala Catherine Kurzawa.

Gospodine Ramdedoviću, Da li je ovo prvi put da se bavite politikom i od kada ste “u političkim vodama”?

Dejvid: Na početku bih se zahvalio na prilici da svojim zemljacima, prijateljima i rodbini u Luksemburgu i gradu Ešu mogu predstaviti dio programa stranka CSV, što za mene predstavlja posebnu čast. Oduvijek sam imao veliko interesovanje za javne poslove i pomno pratio politička zbivanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Iako je ovo moja prva kandidatura na izbornoj listi, aktivno sam učestvovao u javnim debatama, sastancima zajednice, građanskim inicijativama kao član odbora Shoure i kao član vrhovnog nacionalnog savjeta za obrazovanje. To mi je, kao pojedincu, omogućilo da razumijem lokalne probleme i razvijem viziju budućnosti naše opštine.

Šta vas je motivisalo da se odlučite na ovakav korak?

Dejvid: Nekoliko faktora je motivisalo moj politički angažman i posvećenost mojoj komuni: Prije svega, moja privrženost zajednici i iskrena želja da doprinesem njenom razvoju.
Predstavljanje u pravom svjetlu našu uzvišenu vjeru Islam Luksemburžanima i svim stanovnicima Esch-a. Stekavši značajno iskustvo u socijalnoj oblasti i volontiranju, imao sam priliku da iz prve ruke vidim i uvjerim se sa kojim izazovima se naši sugrađani svakodnevno susreću.
To iskustvo mi je, takođe, omogućilo da razvijem solidnu društveno-političku viziju, razumijevajući potrebe i težnje svojih sugrađana i zelim ga staviti u službu moje opštine i raditi na stvaranju okruženja koje vodi boljem kvalitetu života za sve.
Čvrsto vjerujem da je politika efikasan način da se napravi pozitivna razlika u životima ljudi i poboljša njihovo blagostanje.

Šta po Vašem mišljenju poslodavac može unijeti u političku refleksiju?

Dejvid: Dobar poslodavac, vođen svojim iskustvom i poznavanjem poslovnih tokova, donosi jedinstvenu perspektivu, kako u razmišljanje o politici, tako i u obezbjeđivanju boljih uslova života članova svoje zajednice. Ono sa čime se poslovni lideri svakodnevno suočavaju su izazovi kao što su na primjer: upravljanje resursima, donošenje strateških odluka i otvaranje novih radnih mjesta. Njihovo razumijevanje ekonomskih mehanizama i važnosti ekonomskog rasta može biti dragocjeno u donošenju političkih odluka. Pored toga, poslovni lideri su često u direktnom kontaktu sa različitim članovima društva, od zaposlenih do kupaca, dajući im jedinstvenu perspektivu o potrebama i brigama različitih segmenata društva. Njihovo praktično iskustvo može doprinijeti razvoju djelotvornih politika koje promoviraju ekonomski razvoj i poboljšane uslove života za sve građane.

Koliko zaposlenih ima vaša kompanija?

Dejvid: ITD Sàrl je računovodstvena kompanija koju sam osnovao 2019. godine. Za ovih par godina je postigla značajan porast i trenutno ima ukupno 5 zaposlenih. Od naših skromnih početaka, postupno smo povećavali naš tim kako bismo zadovoljili potrebe naših klijenata i bili u mogucnosti pružati usluge visokog kvaliteta. Kao poslodavac, ponosan sam na naš tim i njihovu posvećenost pružanju kvalitetnih računovodstvenih i finansijskih usluga našim klijentima. Angažovali smo kompetentne i iskusne profesionalce u različitim oblastima, kao što su: računovodstvo, porezi i finansijski menadžment, kako bi svojim klijentima mogli ponuditi čitav niz usluga. Naravno, ovaj trend rasta želimo nastaviti u budućem periodu u zavisnosti od potreba što efikasnijeg poslovanja sa našim klijentima.

Kako upravljate svojim vremenom između, s jedne strane, vaše kompanije, a s druge strane, vašeg političkog angažmana i kampanje koja je sada u punom jeku?

Dejvid: Efikasno upravljanje mojim vremenom je od suštinskog značaja za pomirenje mojih profesionalnih odgovornosti i političke posvećenosti koju imam. Svjestan sam izazova koje ovo predstavlja, ali imam strategije za optimizaciju svog rasporeda. Prije svega, podržava me kompetentan tim unutar moje kompanije, koji mi omogućava delegiranje određenih zadataka i fokusiranje na više strateških aspekata poslovanja bez ikakvih propusta i posledica.
Osim toga, postavio sam jasne prioritete i disciplinovan sam u organizaciji svog dana, posvećujući određene vremenske intervale svakom aspektu svog profesionalnog i političkog života. Takođe vodim računa o održavanju zdrave ravnoteže tako što odvajam vrijeme za sebe i svoju porodicu, vjerujući da je zdrava porodica glavni faktor u postizanju mentalnog zdravlja i dobrobiti svakog od nas, kako bi bili efikasni u svim svojim aktivnostima.
Kada je u pitanju naš izborni program, kolektivno smo (svih 19 kandidata) sarađivali na njegovoj izradi, omogućavajući tako konsolidaciju čvrste grupe i stvaranje timskog rada unoseći suštinsku raznolikost u izborni program CSV Esch. Dali smo i priliku potencijalnim glasačima i ostalim članovima zajednice da daju svoje predloge, kako bi programom obuhvatili što vise problema koji trebaju biti riješeni. Ovo ukazuje na to koliko nam je bitan svaki segment i član našeg društva, kao i na našu posvećenost participativnoj demokratiji i pravednom predstavljanju različitih glasova unutar naše političke stranke.
Objedinjavajući naše ideje i dijeleći ih, uspjeli smo stvoriti politički program koji odražava potrebe i težnje našeg društva. Ovaj kolektivni pristup naglašava našu posvećenost inkluzivnoj politici i našu želju da predstavljamo sve segmente stanovništva.
Timski rad koji smo ostvarili nije ograničen samo na izradu izborne platforme, već i na izgradnju jake mreže političkih partnera. Zajedničkim radom uspostavili smo čvrste veze i stvorili dinamiku saradnje koja jača našu sposobnost da ostvarimo ciljeve našeg programa.
Uvjereni smo da je raznolikost perspektiva i iskustava koje svaki kandidat donosi u našu izbornu platformu velika prednost, omogućavajući nam da ponudimo inovativna i uravnotežena politička rješenja, koja uzimaju u obzir potrebe svih građana.
Podržavajući izborni program CSV Esch, birate posvećenu i inkluzivnu politiku koja cijeni saradnju i raznolikost.
Zajedno možemo izgraditi bolju budućnost za sve, s fokusom na jednake mogućnosti, socijalnu pravdu i održivi napredak.

Ako budete izabrani 11. juna, da li imate za cilj da ostanete aktivni i kao direktor kompanije i politički predstavnik?

Dejvid: Vrlo sam optimističan, vjerujući u kvalitet našeg programa i sastav kandidata CSV-a. Takođe vidim sebe među izabranim zvaničnicima 11. juna. Iako obije uloge zahtijevaju poseban angažman i posvećenost, siguran sam u svoje sposobnosti i ne sumnjam u to da ću uspješno obavljati svoje dužnosti. Ukoliko to bude potrebno, delegiraću određene zadatke u kompaniji na kolege u koje imam potpuno povjerenje s ciljem da se više posvetim ispunjavanju postavljenih ciljeva i stavljanju interesa mojih sugrađana ispred mojih.

Za kraj, koji su vaši prioriteti (od kojih bi počeli) ako bi bili izabrani za opštinskog odbornika?

Dejvid: Počeli bi osnivanjem vjerskih komisija (u cilju poboljšanja međusobne i saradnje sa opštinskim i državnim organima).
Trudićemo se da ostvarimo već započeti cilj- osnivanje još jednog Muslimanskog groblja s obzirom na to da je parcela u Eschu gotovo potpuno popunjena. Obezbeđivanje korištenja prostorija državnih ustanova (npr. školskih učionice i sala) u svrhu učenja maternjeg jezika, vjeronauke i proslava vjerskih praznika. Uvođenje dopunske nastave u svim školama s ciljem pomaganja djeci koja ne govore sva 3 jezika i pružanja pomoći izrade domaćih zadataka (što bi bila ogromna pomoć roditeljima koji nijesu u mogućnosti pomagati svojoj djeci), još jedan je od prioriteta po mom mišljenju.
Od 2023/24 akademske godine želimo svim građanima Escha pružiti mogućnost pohađanja raznih obuka (učenje jezika, kurseve u digitalizaciji i informatici) kako bi im olakšali obavljanje svakodnevnih aktivnosti.