OBAVJEŠTENJE ZA PETNJIČKE MATURANTE I POLUMATURANTE

Ukoliko želite preuzimanje i izradu omiljenih fotografija sa mature i polumature, možete se obratiti na sledeći broj telefona:
069/670-864 Viber/WhatsApp

069/279-109