Petnjički srednjoškolci obilježili dan parkova posjetom Radmanskoj klisuri

Učenici SMŠ obilježili su dan parkova posjetom Radmanskoj klisuri i pećini koju mještani nazivaju “Jerinina pećina” ili “Pećina grad”.

Učenici su sa profesorima: Dijanom Tiganj, Lejlom Tiganj i Eldarom Adrovićem, na nadmorskoj visini od 1.200 metara uživali u prizoru Radmanske rijeke, koja je, tekući kroz vijekove, prosjekla uzan kanjon kroz Ravništa, između brda Džilita i Stubice, na zapadnoj, i Stolova i Klinca na istočnoj strani.

U pećini ih je profesor Eldar Adrović upoznao sa arheološkim pronalascima u njoj, kao što su vrhovi strijela, bronzani novčići, gvozdene alatke i fragmenti posuda.

24. maj, kao Evropski dan parkova proglasila je Federacija nacionalnih parkova Evrope, s ciljem da skrene pažnju javnosti na značaj zelenih površina.

Ovaj datum je odabran kao sjećanje na proglašenje prvih evropskih nacionalnih parkova u Švedskoj 24.05.1909. godine.

ADELISA ZVEROTIĆ