MISIJA OEBS-A U PETNJICI

Danas su predstavnici Misije OEBS-a u Crnoj Gori posjetili lokalnu upravu i upoznali se sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem i njegovim saradnicima: potpredsjednik, Selvudin Šabotić; savjetnica za ljudske resurse, Irma Škrijelj i savjetnica za pravne poslove, Šejla Šabotić, predsjednik Skupštine Opštine, Mehmed Adrović i predsjednik Opštinske izborne komisije, Adis Duraković. Ispred Misije OEBS-a u Crnoj Gori koja je zadužena za sjeveroistočne opštine Crne Gore sastanku je prisustvovala delagacija u sljedećem sastavu: posmatrač, Elof Damen iz Švedske; posmatrač, Miroslav Krcmar iz Češke i DP asistent, Svetozar Vukićević. Tema sastanka je bila kako realizovati vanredne parlamentarne izbore 11. juna, koje su dužnosti i odgovornosti OIK-a, kao i kakav pristup se očekuje od strane zvaničnika Opštine.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori radi zajedno sa Državnom izbornom komisijom i Opštinskim izbornim komisijama više od šest godina i nastaviće da podržava njihov rad u skladu sa obavezama i principima OEBS-a.

Zaključci sa sastanka su: potrebno je da svi sa svojih pozicija doprinesemo unapređenju izbornog procesa, poštovanju prava birača i demokratizaciji društva. Očekujemo da će izborni proces proteći u najboljem redu, uz poštovanje demokratskih principa i u skladu sa zakonskim normama.