BIHORSKE BIOGRAFIJE: ŽIVOTNA PRIČA ILJAZA KOČANA (VIDEO)

Iljaz Kočan, 97-godišnjak iz sela Godočelje je u emisiji ,,Bihorske biografije” vratio vrijeme nazad, ispričao nam događaje od prije Drugog svjetkog rata, ali i one nakon toga. Najviše žali što više nema njegovih vršnjaka sa kojima može da progovori po koju, ali to nadomješta druženjem sa, kako on kaže, djecom od kojih najmlađe ima i 60 godina. Humor ga nije napustio, niti volja i želja da obavlja poslove.

Prisjećajući se ratnih dana kaže da je Petnjica iznjedrila hrabre borce i vrijedne ljude, kao što su Mahmut Adrović, Meho Hodžić.

“Rođen sam ovdje. Puno je posla bilo oko stoke. Otac Murat nam je rano umro, bio je dosta bistar čovjek, slao nas je u školu i vodio računa o tome. Tada je škola bila u Paljuhu. U to vrijeme, još 1924. godine, uzeo je posjedovni listi, na kojem je pisalo Opština Petnjica Kraljevina Jugoslavija, koja je ukinuta 1957. godine. I dan danas čuvam taj dokument. Sjećam se kada je dolazio Blažo Jovanović. Pričao je tada da je donešena odluka u Vladi Crne Gore da se, ne samo Petnjica, već i neke druge opštine, Andrijevica, Lozna, ukinu i tako je bilo”, kaže Iljaz.

Pogledajte cijelu emisiju Bihorske bioografije sa Iljazom Kočanom.

Projekat Bihorske biografije urađen je u saradnji sa Fondom za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

(Mišljenja i stavovi izrečeni u okviru projekta Bihorske biografije ne odražavaju nužno i stavove Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kao i redakcije Radija Petnjica)