AGOVIĆ: OČEKUJEM POČETAK REKONSTRUKCIJE PUTA PETNJICA – BIOČA, KONCESIONE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE KAMENA POPUNILO BI BUDŽET OPŠTINE

Petnjica - opština

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović je saopštio da je delegacija lokalne administracije imala sastanak sa predstavnicima vlade, koji su činili državni sekretar u ministarstvu kapitalnih investicija dr. Ismet Latić sa saradnicima direktorica direktorata za geologiju i rudarstvo Vera Keljanović, načelnik direkcije za geologiju i rudarstvo Nebojša Koprivica.

“Očekivali smo i ranije da imamo ovakav ili sličan sastanak na kojem bismo razgovarali o prioritetima iz oblasti infrastrukture koji su od izuzetne važnosti za našu opštinu.
Na ovom sastanku dominiralo je više tema i ja bih izdvojio jednu, koja se tiče korišćenje mineralnih sirovina. Ovo je svakako rezultirala inicijativa jednog potencijalnog investitora koji je uputio nama a i vladi inicijativu oko korišćenja mineralnih sirovina, odnosno eksploataciju kamena”, kaže Agović.

On je dodao je dotaknuta mogućnosti korišćenja kamen za potrebe građevinarstva. “Zajedno smo konstatovali da se treba potencijal iskoristiti za otvaranje novih radnih mjesta a osim toga shodno važećim zakonskim propisima, Opstina bi imala koncesionu naknadu koja bi značajno uvećala naše budžetske prihode”, kaže prvi čovjek Opštine.

Na sastanku je, prema njegovim riječima, najduže razgovarano o potrebi izgradnje puta Bioča-Petnjica.

“Mi smo visokim zvaničnicima vlade saopštili da smo već treći put kandidovali ovaj putni pravac za kapitalni budžet  i na veliko naše razočarenje nadležni nijesu imali razumijevanja za naše gradjane koji su izuzetno važni projekti.
Naša javnost je upoznata da je zahvaljujući našoj inicijativu Uprava javnih radova kada je na njenom čelu bio Rešad Nuhodzic finansirala izradu kompletne tehničke dokumentacije. Takođe smo iznijeli činjenicu da prethodni resorni ministar, odbacio je našu inicijativu da se izvrši prekategorizacija ovog putnog pravca, koji trenutno ima status lokalnog puta. Po našem sudu naša argumentacija bila je vise nego dovoljna da se ovaj putni pravac koji prolazi kroz tri opstine, ozvaniči u regionalni”, kaže Agović.

Dodao je da je državni seskretar sugerisao da se inicijativa obnovi, što će, kako Agović najavljuje, i učiniti.

“Dugujem zahvalnost predsjedniku opštine Bijelo Polje Petru Smolovicu, koji je podržao kandidaturu ovog putnog pravca za izgradnju i finansiranje kroz kapitalni budžet, zahvalnost ide prema bivšem predsjedniku opštine Berane Šćekiću kao i aktuelnom Trifunoviću, koji su podržali inicijativu za prekategorizaciju ovog puta.
Moram priznati da sa nestrpljenjem očekujem ishod ove inicijative i ukoliko bude, pozitivno riješena, očekujem objavljivanje javnog poziva za odabir najbolje ponude za izvođenje radova. Naša zahvalnost neće izostati ukoliko se bude urgentno radilo za sve gradjane naše opstine jer je to potreba svih gradjana”, naglašava Agović.

On je podsjetio na sastanku da je dijaspora veoma zainteresivana za izgradnju ovog puta i gotovo da nije bilo sastanka sa vladinim zvaničnicima a da nijesu insistirali na rješavanju ovog problema.

“Naravno da uvijek želimo da budemo korektni pa smo napomenuli da je poslanik Ćeman amandmanski djelovao tokom donošenja zakona o budžetu za 2023. pa je tako opredijeljeno tri miliona za izgradnju prve faze predmetnog puta.
Dakle, svim akterima zahvalnost i molba da se konačno u toku ove godine krenu radovi na ovom od životne važnosti za našu, ali i naše dvije susjedne opštine.
Sastanak je bio prilika da ukažemo na problem koji se tiče imovine opštine, odnosno da se ne reaguje na naše inicijative  kojima tražimo da se dio parcela koje su u vlasništvu države ustupe opštini za potrebe javnog interesa.
Zajednički smo konstatovali da je potrebno izvršiti odredjena geološka ispitivanja i važno je istaći da su direktororica Keljanović i načelnik direktorata Koprivica izrazili spremnost da se izvrše ispitivanje mineralnih sirovina, kakvo do sada nije bilo na području naše opštine.
Naša su očekivanja da ovaj konstruktivni sastanak da konkretne rezultate uz želju da imamo otvorenu komunikaciju a sve u cilju razvoja bihorskog kraja”, zaključuje Agović.