IBRAHIMOVIĆ: Nove šanse za razvoj Opštine Petnjica

Na inicijativu ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića delegacija ministarstva kapitalnih investicija koju su činili: Državni sekretar dr Ismet Latić, direktorica direktorata za geologiju i rudarstvo Vera Keljanović, načelnik direkcije za geologiju i rudarstvo Nebojša Koprivica posjetila je opštinu Petnjica.
Domaćin sastanka bio je predsjednik opštine Samir Agović sa saradnicima.

Delagacija Ministarstva kapitalnih investicija i predstavnici opštine Petnjica razmotrili su planove za dodjelu koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina u skladu sa državnim planom.
Petnjica do sada nikada nije imala koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina, iako je to po državnom planu bilo predviđeno. Zalaganjem i proaktivnošću Ministarstva kapitalnih investicija na realizaciji ovog projekta može se očekivati stvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje finansijske situacije opštine. Realizacijom ovog projekta planirano je kreiranje najmanje 12 novih radnih mjesta, što će biti od velikog značaja za lokalnu zajednicu.
Osim stvaranja novih radnih mjesta, ovaj projekat će doprinijeti i stvaranju značajnih prihoda za opštinu Petnjica. Prema procjenama, opština će moći da očekuje prihode od oko 60.000 eura od dijela koncesione naknade eura godišnje u narednih 30 godina. To će biti od velike pomoći u finansiranju važnih projekata u opštini i poboljšanju uslova života za sve građane, saglasili su se predstavnici opštine i Ministarstva kapitalnih investicija.

Ministarstvo kapitalnih investicija i direktorat nadležan za geologiju i rudarstvo posvećeni su razvoju rudarske djelatnosti  u Crnoj Gori na održiv i ekološki prihvatljiv način, i uvjereni su da će ovaj projekat biti u skladu sa najvišim standardima u ovoj oblasti.
Koncesije će biti dodijeljene na osnovu transparentnih i fer uslova, a svi zainteresovani će biti pozvani da učestvuju u ovom procesu po jednakim uslovima. Ministarstvo kapitalnih investicija i direktorat nadležan za geologiju i rudarstvo žele da naglase da će se poštovati sva prava lokalne zajednice i da će se raditi u najboljem interesu svih građana.

Tema sastanka delegacije Ministarstva kapitalnih investicija i opštine Petnjica je bila i mogućnost razmatranja za rekonstrukciju i izgradnju puta Bioča-Petnjica.

Ministar mr Ervin Ibrahimović je inicirao da se ovom putnom pravcu dodijeli prekategorizacija kako bi se omogućili uslovi za što brži početak radova. Ministarstvo kapitalnih investicija će sprovesti potrebne procedure kako bi se dio puta završio ove godine.
Takođe, tokom sastanka, inicijativa je pokrenuta ka lokalnoj samoupravi da se obrati Geološkom zavodu za istraživanje potencijalnih ležišta kako bi se identifikovala nova rudna bogatstva na području opštine Petnjica. Ovo je važan korak ka daljem ekonomskom razvoju ove regije.
Opština Petnjica će takođe biti pozvana da bude proaktivnija u kandidovanju projekata koji se ne tiču samo rudarskih, već i drugih sektora, kako bi se ubrzao razvoj ove oblasti. Kroz zajednički rad i saradnju ministarstva kapitalnih investicija i lokalne samouprave, nadamo se da će se ostvariti napredak u razvoju ove regije i stvaranje povoljnih uslova za život i rad njenih stanovnika.