DANAS SJEDNICA SO PETNJICA

Petnjica - opština

Predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović sazvao je devetu redovnu sjednicu Skupštine Opštine Petnjica

 Predloženi dnevni red: 

  1. Prijedlog Programa rada Skupštine Opštine Petnjica za 2023. godine
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o upotrebi stalne budžetske rezerve
  3. Prijedlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni sastava Odbora za finansije, privredu i razvoj
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik rada jednog-efektivnog časa rada po vozilu
  6. Zaključak o prihvatanju Programa rada i finansijskog plana d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2023. godinu
  7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu Petnjica za 2022. godinu
  8. Zaključak o prihvatanju Programa rada JU Centar za kulturu Petnjica za 2023. godinu

Sjednica će se održati 29.03.2023. godine (srijeda) u zgradi Opštine (sala Skupštine Opštine), sa početkom u 13h.