PETNJICA: Održana skupština Klastera ,,FARMERI SA BIHORA”

Juče je u Skupštinskoj sali Opštine Petnjica održana prva redovna skupština Klastera ,,FARMERI SA BIHORA”.

Skupštini pored brojnih poljoprivrednika pristustvovali su i Upravni odbor na čelu sa osnivačem Salemom Smailovićem, Mijazom Ramdedovićem, Amarom Muratovićem.

U dnevni red su uvrštene tačke:

  1. Izvještaj o radu klastera za 2022. godinu
  2. Finansijski izvještaj za 2022. godinu
  3. Plan rada za 2023. godinu
  4. Prijedlozi i mišljenja farmera
  5. Tekuća pitanja (uplata članarina)

U predhodnoj godini Klaster ,,FARMER SA BIHORA” bio je veoma aktivan i kroz različite, konkretne akcije pomogao brojne poljoprivrednike sa područja Opštine Petnjica. Sistem Kap po Kap je obezbijeđen za 17 domaćinstva, a vrijednost ove investicije bila je 1.500eura ona je realizovana uz podršku Almira Mehovića. Pored ove investicije ,,ČOVJEK NE UMIRE” zajedno sa i Klaster ,,FARMERI SA BIHORA” obezbijedila je i kombajn za žetvu za poljoprivrednike pa će na taj način znatno biti olakšano bavljenje ratarstvom, jer će Klaster imati sopstveni kombajn koji se već uveliko koristi. Tu je takođe za potrebe Farmera pristigao i kombi sa termo kingom gdje je tom prilikom fondacija,,ČOVJEK NE UMIRE” obezbijedila 11.000eura, a Amar Muratović i ORGANIC DOO 3.000eura. Fondacija ,,ČOVJEK NE UMIRE”  je takođe obezbijedila i jakne za sve članove vajber grupe ,,FARMER SA BIHORA”, dok je majice u vrijednosti od 600eura obezbijedio ORGANIC DOO Amar Muratović.

Za prethodnu 2022. i 2021 Edin Latić je obezbijedio 1500eura premije za poljoprivrednike po kvartalu.

Pristigla je i donacija Nusreta Ličine ,,Malika” iz Bara od 300 eura za kalendare u prethodnoj godini, takođe je pristigla uplata i od Arnela Šabotića 2.000 eura i osnivača Klastera Mijaza Ramdedovića u visini od 2.000 eura

Pored premija i pomoći poljoprivrednicima u vajber grupi ,,FARMER SA BIHOR” organizuju se različite nagradne igre pa su tom prilikom prošle godine uručene i vrijedne nagrade( telefoni, bormašine i novčane nagrade.

Sve donacije koje su pristigle farmerima u protekloj godine biće upotrijebljene za projekte od Opšteg značaja za sve članove Klastera.

Plan rada koji je predstavljen na ovoj skupštini tiče se osnivanja i otvaranja kuće farmera i pčelara, multifunkcionalni objekat za smještaj kombajna kao i prijeko potrebna Veterinarska stanica koju Petnjica još uvijek nema za ovu svrhu su Farmeri sa Bihora već podnijeli zahtjev opštini i nadlećnom Ministarstvu za ustupsnje Opštinskog-Državnog zemljišta kako bi Farmeri sa Bihora uz podršku fondacije ,,ČOVJEK NE UMIRE” i drugih prijatelja fondacije počeli su sa izgradnjom objekta.

Ovo je jedan primjer da dobra saradnja i uzajamna pomoć, institucija opštine i države Udruženja-Fondacije i istaknutih pojedinaca su recept za uspjeh. Pa su ,,Farmeri sa Bihora” pozvali one koji još uvijek nijesu članovi vajber grupe da se pridruže, jer zajednički rad i uzajamna pomoć su samo neke odlike Klastera ,,Farmer sa Bihora”.

Takođe Klaster ,,Farmer sa Bihora” možete pronaći i na različitim društvenim platformama: Tik Tok, Fejsbuk i You Tube kanal Farmer sa Bihora.

ERIS BABAČIĆ