Promocija bošnjačke kulture u Petnjici: Okrugli sto “Petnjica vas zove” (FOTO i VIDEO)

U cilju promocije bošnjačkog kulturnog stvaralaštva i upoznavanja sa bihorskom tradicijom, održan je okrugli sto pod sloganom ,,Petnjica nas zove“ u Bošnjačkom kulturnom Centru Sandžak Petnjica.

Nosilac ovog projekta je Hidajet Ćeman, koji je kazao da moramo sačuvati kulturno bogastvo Petnjice, a pored Ćemana na tribini su govorili: profesor istorije u penziji Avdo Korać, Mirsad ef. Hadrović, Enko ef. Korać i istoričar Edin Smailović.

Moderator večeri bila je Sanela Ćeman, a okrugli sto je održan u Bošnjačkom kulturnom centru Sandžak Petnjica.

,,Petnjica nas zove“ je projekat koji ima za cilj da probudi svijest kod građana, na poljima očuvanja kulture i tradicije Bihorskog kraja, pa je samim tim I ovaj projekat izazvao veliko interesovanje građana.

Poruke koje su poslati sa ovog skupa jesu da se treba fokusirati i staviti akcenat na očuvanju kulture i tradicije ovog podneblja, ono što su predavači kazali jeste da je kultura baština bošnjačkog naroda sa područja Bihor nije dovoljno istražena i da je treba potpuno istražiti i valorizovati.

ERIS BABAČIĆ