(VIDEO) Premijerno predstavljena zbirka pjesama ,,Pjesme moje duše“ autora Reha Ramčilovića

Bihorac i pjesnik prof. Reho Ramčilović je premijerno u studiju Radija Petnjica predstavio svoje novo pisano izdanje pjesama pod nazivom ,,Pjesme moje duše“.

Stihove pjesama autora Reha Ramčilovića govorile su učenica drugog razreda JU Srednje medicinske škole ,,Dr Branko Zogović“ Samra Ličina i učenica sedmog razreda OŠ ,,Mahmut Adrović“ Ema Kršić.

Reho Ramčilović je rođen 1955. godine u Lagatorima, opština Petnjica. Profesor je maternjeg jezika i književnosti više od 4 decenije. Poeziju i prozu je objavljivao u časopisima: Luksemburg, „Damar“ Sarajevo, „Glasnik Bihora“ – Nikšić, zborniku „Mostovi prijateljstva“ „Bihor“ Skoplje i dr. Objavio je studije „Istorijat školstva petnjičkog kraja i biblioteka“ (2000. god.). Autor je knjiga: „Počeci pismenosti Bošnjaka Petnjice“ (2015. god.), „Petnjico, zašto?“ zbirka pjesama (2018. godine), „Drame – zbirka“ (2020. godine), „Pjesme zbirka“ (2020. godine), „Bihorske mjesečine“ (2021. god). Ramčilović je član Udruženja bošnjačkih pisaca Makedonije. Veoma je aktivan u kulturnom dešavanju svoga kraja. Bio je predsjednik KUD ,„Bihor”, Petnjica, i u svom mandatu obrađene su četiri koreografije i opremljeno je Društvo sa pet različitih narodnih nošnji. Posebno u tom vremenu je postigao što je predstavljao Crnu Goru na Međunarodnom festivalu u Bursi (Turska), 2011. godine. Aktuelni je predsjednik Pozorišnog društva „Divan” Petnjica, kojeg je i osnovao 2015. godine, kao prvo jedino Društvo takvog sadržaja u Petnjici. U ovom vremenu odrađeno je pet pozorišnih predstava, od kojih četiti po tekstu i režiji predsjednika Društva. Nastupao je širom Crne Gore, regiona, Evrope. Učestvovao je i tri puta na Državnom festivalu dramskih amatera Crne Gore (2018, 2021 i 2023 godine). Živi i stvara u Lagatorima, opština Petnjica.

Ramčilović navodi kako se sa svojim pjesmama saživi kao da su njegova duša, kao i o tome da nije bilo teško pronaći motive za pisanje pjesama.

,,Simboličan naziv knjige ,,Pjesme moje duše“ govori o tome koliko svoje pjesme doživim i koliko se s njima saživljavam. Zbirka broji oko 60 pjesama.  Motive sam našao lako jer su uglavnom rodoljubivi, gdje sam pisao i isticao domovinu, Bihor, ljubav, porodicu i slično.


Većinu pjesama sam posvetio domovini, ali želim da istaknem omiljeni lik a to je ,,Majka“ kojoj sam posvetio nekoliko stihova.

Recezent knjige je bila prof. Mr Dijana Tiganj, takođe recezent je bio prof. dr Milutin Đuričković.

Na ovoj knjizi sam radio oko dva mjeseca, koja je izdata u tiržu od četiri stotine primjeraka, takođe želim da spomenem da je ovu zbirku podržalo Ministarstvo za kulturu i medije Crne Gore“, kazao je Ramčilović.

Sagovornik ističe da će promociju knjige takođe predstaviti na Televiziji Rožaje, a veliko zadovoljstvo mu predstavlja premijera u svom rodnom mjestu.

Ramčilović je takođe uputio srdačnu poruku mladim budućim stvaraocima u Petnjici.

„ Moja poruka je jasna, samo treba učiti, raditi i kulturom baviti, posebno čitanjem, pisanjem, radom. Onaj koji stvara, čita i piše i ostavlja duboke tragove  vječno će živjeti“, zaključio je Reho Ramčilović.

ALMINA LIČINA