Agović: Niko neće smeće u svom dvorištu

Samir Agović

Sva dosadašnja nastojanja odgovornih u lokalnoj upravi u Petnjici da na području Bihora pronađu lokaciju za skladištenje komunalnog otpada ostala su bezuspješna. Zato se smeće sa prostora Petnjice i dalje transportuje za Rožaje i odlaže na tamošnjoj deponiji. To je u izjavi za “Dan” potvrdio i predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović, dodajući da se radi o izuzetno kompleksnom problemu koji se teško može riješiti bez donošenja nove zakonske regulative.

– Već punih dest godina mi pokušavamo da na području Petnjice pronađemo odgovarajuću lokaciju za deponovanje komunalnog otpada. Međutim, svi ti pokušaji su ostali bezuspješni, iako smo identifikovali nekoliko lokacija za ove namjene. Jednostavno, gdje god da smo krenuli da formiramo privremenu deponiju mještani se pobune i kažu ne. Mi to, donekle, razumijemo jer niko neće smeće u svojem dvorištu. Sa druge strane, država nije donijela valjana zakonska rješenja za ovu oblast. Zato nam ostaje da se nadamo da će nadležne državne institucije konačno donijeti uredbu na osnovu koje će se definisati kako će se na najefikasniji način deponovati komunalni otpad, ne samo iz Petnjice nego i sa čitavog sjevera Crne Gore. Dotle nam preostaje da, kao i do sada, otpad, po utvrđenom sporazumu, transportujemo u Rožaje – naveo je Agović.

U preporukama Evropske unije, koje se tiču zaštite životne sredine, izričito je zahtijevano da se mora odustati od dosadašnjeg načina odlaganja otpada, uz naglasak da postojeće deponije u velikoj mjeri remete prirodnu ravnotežu. U tim preporukama je naznačeno da se moraju graditi regionalne deponije i u okviru njih reciklažni centar gdje bi se vršila selekcija otpada i proizvodio određeni energent koji ima višestruko korisnu namjenu. To potvrđuje i direktor petnjičkog Komunalog preduzeća Mithad Cikotić smatrajući da država mora da stvori uslove da se krene u realizaciju ovog projekta.

– Izgradnja regionalne deponije je jedino i pravo rješenje. Da bi se došlo do toga potrebna je veća posvećenost države. Ona je ta koja za tako nešto treba da pruži logističku i svaku drugu pomoć. Smatram da bi to trebalo da bude prioritetan zadatak nadležnih državnih institucija – kaže Cikotić.

Dodao je da lokalna uprava i Komunalno preduzeće nemaju mehanizme da dođu do valjanog rješenja za odlaganje otpada, kao ni druge opštine u okruženju.

– Mi ovaj problem godinama premošćavamo tako što otpad transportujemo za Rožaje, što izaziva dodatne troškove i usložnjava naš rad. To moramo da radimo jer nemamo drugog rješenja. Rješenja za valjano odlaganje otpada nemaju ni druge opštine u okruženju, što znači da je država na potezu, koja uz pomoć međunarodnih razvojnih fondova i organizacija treba da uđe u proceduru obezbjeđivanja sredstava za ove namjene – zaključio je Cikotić.


Spriječiti širenje divljih deponija

Evidentno je da na prostoru Bihora ima dosta divljih deponija i da građani često pribjegavaju odlaganju smeća na mjestima koja za tako nešto nijesu predviđena. To potvrđuju i iz petnjičkog ekološkog društva apelujući da se što prije pronađe rješenje za adekvatno skladištenje komunalnog otpada i sprečavanje širenja divljih deponija.

– Iako važimo za ekološku državu, često se pored naših saobraćajnica sretamo sa divljim deponijama. Takođe, smeće se odlaže na brojnim mjestima na kojima to nije dozvoljeno. Rijeke su zatrpane plastičnim flašama, kesama i drugim otpadom. Sve to odaje jednu izuzetno ružnu sliku. Tome svakako kumuje i svijest samih građana koji ne mogu da shvate da je neophodno da vode računa o očuvanju životne sredine. Zato što prije treba suzbiti ovakve pojave i pronaći adekvatno mjesto za stacioniranje otpada sa cijelog sjevera – istakli su petnjički ekolozi.

IZVOR: DAN – Darko Jovović