Petnjica: Za 40 domaćinstava vodovod grade 13 godina

Vodovod Murovsko vrelo

Nakon što je predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović za “Dan” izjavio da će se u ovoj godini posebna pažnja usmjeriti ka konačanom završetku izgradnje vodovoda sa vodoizvorišta Murovsko vrelo, reagovali su mještani bihorskog sela Pecko, apelujući da se njegove riječi pretvore u djelo. Stanovnici ovog sela, koje pripada Mjesnoj zajednici Radmanci i broji četrdesetak domaćinstva, insistiraju da se, uz podršku Vlade Crne Gore i lokalne uprave, čim to vremenske prilike dozvole, krene sa nastavkom radova na izgradnji vodovodnog sistema do njihovih domova. Podsjetili su da još uvijek muku muče kako da obezbijede vodu za osnovne životne potrebe, iako je, prema prvobitnom planu, odavno trebalo da budu priključeni na vodovod koji se sa Murovskog vrela za potrebe više sela i zaselaka gradi punih 13 godina.

– Zna se da je glavni vod stigao iznad sela Radmanci gdje su izgrađeni crpna stanica i razdjelne komore, ali je ostalo da se u nekoliko pravaca instaliraju cjevovodi ka domaćinstvima i odrade dodatni poslovi na postrojenjima. Potrebno je da se ugrade i pumpe koje će pumpati vodu ka našem selu, jer, zbog visinske razlike, ona ne može da dođe slobodnim padom. Sve to zahtijeva dodatne napore i ozbiljnost nadležnih organa, jer dosad su napravljeni broji propusti prilikom realizacije projekta izgradnje vodovoda sa Murovskog vrela. Zato očekujemo da se našim zahtjevima što prije udovolji, kako bismo prestali da vodu za osnovne životne potrebe nosimo u kofama i flašama, kao prije sto godina. Čelnici lokalne uprave ponovo su obećali da će ovi radovi biti završeni čim to vremenske prilike dozvole – ističe mještanin sela Pecko Reka Ličina.

Predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović nedavno je izjavio da se iskreno nada da će voda sa vodovoda Murovsko vrelo ove godine doći i do poslednjeg domaćinstva.

– Dosad je voda sa Murovskog vrela došla do većine potrošača i to u nekoliko sela. Ostali su nam još Radmanci, odnosno zaseok Pecko gdje treba da se odradi dosta posla. Sredstva su obezbijeđena od strane Ministarstva poljoprivrede i lokalne uprave, tako da nam preostaje da se, kad počne građevinska sezona, prijene na posao. To znači da bi u ovoj godini trebalo da stavimo tačku na izgradnju vodovoda sa Murovskog vrela koji predstavlja najveći vodovod u Crnoj Gori na ruralnom području – naglasio je Agović u razgovoru za “Dan”.

Raspoloživa dokumentacija ukazuje da na vodovod sa Murovskog vrela, čija kompletna izgradnja zahtijeva novčana ulaganja od preko milion eura, treba da se priključi blizu 600 korisnika. Navodi se da primarni vod prelazi dužini od 15 kilometara, a sekundarni još više.

Mještani Pecka ističu da su brojna domaćinstva u drugim selima dobila vodu sa Murovskog vrela, ali da oni zbog odugovlačenja radova i nedostaka sredstava još uvijek moraju da čekaju da voda potekne na njihovim česmama.

– Zbog specifične situacije u kojoj se nalazimo, mi smo prvi trebali da dobijemo vodu sa Murovskog vrela jer u našem selu uopšte nema vode, odnosno izvora. Međutim, mi još uvijek, zbog nečijih propusta, čekamo da se od glavne komore, koja se nalazi iznad Radmanaca, krene sa postavljanjem cjevovovoda i ostale opreme prema našem selu. Zato bi bio red da se našim zahtjevima konačno izađe u susret na pravi način – poručili su mještani sela Pecko.

Teški uslovi za život iseljavaju narod

Mještani navode da neriješeni infranstukturni problemi u njihovom selu pospješuju masovno iseljavanje stanovništva.

– Zbog teških uslova života i neriješenih infrastrukturnih problema narod konstantno odlazi iz sela Pecko. Neće niko više da živi tamo dje nema vode i gdje su putevi loši. Neki bi se rado vratili da žive ovdje, ali kako da se vrate kad se država nije potrudila da ovdje konačno stvori pristojne uslove života. Dovoljno je reći da su mještani prinuđeni da putuju po kilometar i više kako bi sa Radmanske rijeke zahvatili vodu za potrebe svojih domaćinstva. Takođe, dešava se ljeti da i ta rijeka presuši i da se poslije toga narod snalazi kako sam umije i zna. To bi nadležni konačno trebalo da imaju u vidu – ističu mještani.

Darko Jovović/DAN