PETNJICA: ODBORNICI USVOJILI BUDŽET ZA 2023. GODINU

U petak je održana osma redovna sjednica Skupštine Opštine Petnjica, sa sledećim Dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju
  2. Prijedlog Odluke izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
  3. Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2023. godinu

Prva tačka dnevnog reda je povučena sa daljeg razmatranja, jer nije pristigla potrebna saglasnost u navedenom periodu, pa je ovo tačka promijenjena u Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora na korištenje Kancelariji za sport i mlade, koju su odbornici jednoglasno podržali.

Druga tačka Dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, koja je takođe usvojena jednoglasnom odlukom svih odbornika, dok je treća tačka Dnevnog reda Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2023. godinu, izazvala najviše pažnje i diskusij između opozicionih partija u Petnjici i vladajuće većine. Mišljenja su bila podijeliena, ali je na kraju kraju usvojena sa 17 glasova za.

Cjelokupni snimak prenosa SO Petnjica možete pogledati na našem FB profilu Radio Petnjica.

ERIS BABAČIĆ