RADIO PETNJICA SAZNAJE: ĆEMAN PREDAO AMANDMAN – U BUDŽETU DA BUDE REKONSTRUKCIJA PUTA PETNJICA – BIOČA

Albin Ćeman

U Skupštinu Crne Gore stigao je amandman Demokrata na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2023.god. kojim se traži početak gradnje puta Petnjica-Bioča, saznaje Radio Petnjica.

Prema informacijama portala potpredsjednik Demokrata i poslanik te partije Albin Ćeman je predao amandman za rekonstrukciju saobraćajnice Petnjica-Bioča, prva faza Gusare-Greben u dužini 2,4 km” 3.000.000 (tri miliona eura).

U obrazloženju amndamana stoji da je putni pravac Petnjica-Bioča, veoma važan za opštinu Petnjica i čitav sjeverni region naše države, te da on predstavija najkraću vezu Petnjice sa Bijelim Poljem i auto-putem, a takođe je i alternativni put za magistraini put Berane – Rožaje.

“Projektnu dokumentaciju za ovaj projekat u iznosu 80.000 eura finansirala je Vlada Crne Gore preko Uprave javnih radova. Prema projektnoj dokumentaciji ova saobraćajnica Petnjica-Bioča duga je 9,5 km i za njenu realizaciju potrebno je oko 10 miliona eura. Ovim amandmanom se predviđa, da se projekat realizuje u fazama i da prva faza bude Gusare-Greben u dužini od 2,4 km u iznosu tri miliona eura.

Nažalost, prema zvaničnim podacima Petnjica je najsiromašnija opština u Crnoj Gori i posljednja opština po indeksu razvijenosti. Takođe, ona je opština sa najmanjom prosječnm zaradom u državi, zanemarijivim brojem radnih mjesta u realnom sektoru i opština koju prate negativni prirodni priraštaj i negativni migracioni trendovi.

Analizom kapitalnog budžeta za 2023.god. ustanovio sam da je opština Petnjica dodatno
marginalizovana i to ne prvi put. Opredijeljena su sredstva u iznosu oko 500.000€, što je svakako malo u poređenju sa drugim opštinama. Uvažavajući činjenicu da kapitalnim budžetom nijedna druga opština nije dobila novčana sredstva manja od milion eura, a neke opštine su dobile i desetine miliona, podnosim ovaj amandman, kako bi doprinijeli ravnomjernom razvoju države.

Dodatni argument u prilog mom amandmanu je taj što se pored postojeće trase ovog putnog pravca, pianira biznis zona, i da su investitori iz Njemačke već krenuli u izvođenje radova na fabrici za proizvodnju prateće opreme za generatore za sigurnosno napajanje električnom energijom nakon prestanka napajanja glavnom strujom, koja će za početak zapošljavati 30 radnika u proizvodnji, sa tendencijom daljeg rasta i proširivanja i na samu proizvodnju generatora. Imamo najave i drugih kredibilnih investitora koji će nastaviti sa ulaganjem, pod usiovom da se obezbijedi putna infrastruktura. Ne želim da pomislim, da je priča o otvaranju novih radnih mjesta i otvaranju novih fabrika u Crnoj Gori samo deklarativna za određene javne funkcionere. Složićemo se, da se razvoj države ne može temeijiti samo na ugostiteljstvu i trgovini. Za kvaiitativne promjene u privredi potrebna nam je proizvodnja, potrebna su nam radna mjesta u realnom sektoru. Na izgradnju putne infrastrukture ne treba gledati kao na trošak. U ovom slučaju, ovoje investicija kroz koju će država u kratkom roku ostvariti benefite, koji će kroz otvaranje radnih mjesta, poreze i doprinose nadmašiti uložena sredstva a i opština Petnjica će na ovaj način dijelom smanjiti negativne trendove koji je prate”, stoji u obrazloženju amandmana koji potpisuje poslanik Demokrata Albin Ćeman.

S.R.