Izgrađen potporni zid u zaseoku Joše

Završeni su radovi na izgradnji potpornog zida u zaseoku Joše, MZ Radmanci.

Izgradnju zida dužine 20 metara pomogla je opština Petnjica na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem u vidu građevinskog materijala, dok je mještanin ovog zaseoka Ramo Ličina finansirao ostale radove.

,,Kao mještanin i jedan od inicijatora da se u ovom zaseoku uredi prilaz i prolaz do svake kuće, imam obavezu da se zahvalim u svoje ime i ime svih onih dobronamjernih mještana, opštini i onima koji su pomogli u realizaciji važnih projekata prema ovom zaseoku, na bilo koji način, pa makar i lijepom riječju. Najveći dio ovog projekta, važnog za cijelo naselje je finansirao Ramo Ličina, pored cije kuće i prolazi put, kao i njegove komšije, koje su pomogle finansijski ili radom“, saopštio je mještanin Semir Ličina.