U VRBIČKOJ ŠKOLI OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

U osnovnoj školi „ 25. maj“ Vrbica juče je radionicom na temu „10. decembar”, obilježen Međunarodni dan ljudskih prava.

Radionicu na ovu temu pripremile su profesorice ove škole, Selma Adrović i Elma Ćeman Zejnilović. Radionicom je koordnirao direktor škole Šabo Ćeman.

U sklopu ove radionice učenici su se upoznali kakva su bila ljudska prava nekada, a kakva su danas.

“Ljudi se rađaju kao slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva” kazao je za naš portal direktor škole, Šabo Ćeman.

Svi smo rođeni slobodni i jednaki. Svi imamo pravo na život, slobodu i sigurnost te na zadovoljene osnovnih potreba kao što su voda, hrana i sklonište bez obzira na to u kojoj zemlji živimo, ko su naši roditelji, bez obzira na rasu, boju kože, pol, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, obrazovanje ili drugi status.L judska se prava temelje na vrijednostima: dostojanstvo, jednakost, sloboda, poštovanje, nediskriminacija, tolerancija, pravda, odgovornost, saradnja i prihvatanje. Zalaganjem za ove vrijednosti, poštujemo druge i sebe. Kada su ove vrijednosti razumljive, opšteprihvaćene i poštuju se, nema nejednakog postupanja, odnosno nema diskriminacije.

U radu radionice, u dijelu razmjene mišljenja na ovu temu učestvovali su i učenici sa svojim pitanjima i sa svojim odgovorima na ovu temu .

,,Učenici su učešćem u ovoj radionici stekli znanje o ljudskim pravima nekada još od robovlasničkog društva kada su mnogi ljudi bili robovi i nijesu imali ista prava kao što imaju ta prava ljudi danas,, dodao je direktor Ćeman.

AMRA ĆEMAN