MIRZETA RAMDEDOVIĆ KORAĆ PREDSJEDNICA FORUMA ŽENA BS PETNJICA

U Petnjici je održana opštinska Izborna Skupština Foruma žena Bošnjačke stranke Petnjica, na kojoj je izabran novi saziv opštinskog odbora ovog tijela. Za predsjednicu Foruma žena BS Petnjica izabrana je Mirzeta Ramdedović-Korać.

Za potpredsjednicu FŽ BS Petnjica izabrana je Jasmina Cikotić, dok je za sekretarku izabrana Minela Muratović.

Mirzeta Ramdedović-Korać je rođena 28.02.1993. godine u Beranama. Osnovno obrazovanje stekla je u Petnjici, srednju medicinsku školu “Dr Branko Zogović” završila je u Beranama. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijalni rad. Odbornica je u Skupštini Opštine Petnjica, sekretarka OO BS Petnjica i članica GO Bošnjačke stranke.

Na izbornoj Skupštini usvojen je plan rada Foruma žena i dogovoreni budući koraci u radu ove organizacije.

Izbornoj Skupštini prisustvovao je predsjednik OO BS Petnjica Ervin Duraković.

AMRA ĆEMAN