UČENIČKI PARLAMENT SMŠ PETNJICA OBILJEŽIO DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Učenički parlament Srednje mješovite škole Petnjica u saradnji sa gimnazijskim odjeljenjima u okviru obaveznih izbornih sadržaja obilježio je Dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

 U kabinetu informatike održana je radionica na temu nasilja nad ženama i djevojčicama gdje su prisutni prepoznavali šta je nasilje, upoznali se sa povodom za obilježavanje ovog datuma, sa pojmovima “rodno zasnovano nasilje”, “femicid”, vrstama nasilja,  kao i o načinima njihove prevencije.  Radionicu je vodila profesorica Dijana Tiganj.

Učenici su se upoznali sa aktivnostima ogranizacije Centar za devojke/Center for Girls  iz Niša i kako se one bore protiv nasilja kao primjerom šta sve mogu da urade po ovom pitanju  i diskriminacije, a i podijeljen im je inforamtivni materijal u vidu letaka koji je ustupljen od strane NVO Iskra Berane  .

Na kraju radionice nakon diskusije, učenici su napisali poruke podrške za sve žrtve nasilja i time pokazali koliko je važna solidarnost u takvim slučajevima. 

,,Zahvaljujemo se navedenim organizacijama na saradnji i zajedničkom djelovanju da osvijestimo i osnažimo mlade da prepoznaju, prijave i suzbiju svaki vid nasilja i diskriminacije” kažu učenici Učeničkog parlamenta SMŠ Petnjica.

AMRA ĆEMAN