CENTAR ZA KULTURU PETNJICA: RASPISAN KONKURS POD SLOGANOM “MOJA DOMOVINA”

Centar za kulturu Petnjica raspisuje likovni i literarni konkurs, pod sloganom ,,MOJA DOMOVINA“ za učenike osnovnih i Srednje mješovite škole sa područja Opštine Petnjica.

Na konkursu mogu učestvovati:

  • Pojedinci i škole
  • Format za likovne radove je A3(297x420mm); blok broj 5
  • Za literarni konkurs dostaviti rad u štampanoj formi maksimalno 3 strane, font 12
  • Na poleđini rada čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon
  • Radovi moraju odgovarati na zadatu temu, biti originalni I rađeni samostalno, nastali u 2022. godini

Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi, koja će se održati 27.12.2022. i dodijeliti nagrade.

Krajni rok za prispjeće radova je 16. decembar 2022 godine.

Radove možete poslati na sledeću adresu:

JU Centar za kulturu Petnjica( sa naznakom za likovni/literarni konkurs)