ĐUKANOVIĆ SE U BRISELU SUSREO SA PREDSTAVNICIMA CRNOGORSKE DIJASPORE

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tokom posjete Kraljevini Belgiji sastao se u Ambasadi Crne Gore u Belgiji sa predstavnicima crnogorske dijaspore u zemljama Beneluxa, odnosno sa predstavnicima više udruženja koja okupljaju mahom doseljenike iz Crne Gore. Tom prilikom predsjednik Đukanović je, između ostalog, kazao:
“Crna Gora nikada nije raspirivala nacionalizam, već uvijek pozivala na lojalan odnos dijaspore prema državama u kojima žive”.

Predstavnici udruženja iz Holandije, Belgije i Luksemburga toplo su pozdravili predsjednika Đukanovića, zaželjeli mu dobrodošlicu i zahvalili na prilici da mogu neposredno razgovarati o mnogim pitanjima koji se tiču dijaspore i matice Crne Gore.
Tokom svog egzistiranja, skoro sva udruženja Crne Gore u dijaspori, radila su sve kako bi u najboljem svjetlu predstavili zemlju iz koje dolaze; njeno nepresušno bogatstvo i toplinu kojom obasipa one koji se odluče da je posjete, te promovisali njene prirodne ljepote, kulturu i tradiciju. Posvećeni su od početka djelovanja humanitarnim akcijama, pogotovu tokom pandemije korone, ali su sve vrijeme budno pratili dešavanja u svojoj domovini, duboko zabrinuti za njenu budućnost – naglasili su predstavnici udruženja.

Pored udruženja iz Holandije i Belgije ovom skupu prisustvovali su i predstavnici tri udruženja iz Luksemburga: Zavičajni klub “Bihor”, Udruženje “Luksemburg – Crna Gora”, kao i “Bošnjačko donatorski fond”.

U ime ZK Bihor obratio se Remzija Hajdarpašić koji je u tri navrata bio predsjednik ovog udruženja, bio u osnivačkom odboru i jedan od najaktivnijih članova ovog u Evropi najbrojnijeg i najrespektabilnijeg udruženja doseljenika iz Crne Gore. Ovom prilikom Hajdarpašić se zahvalio Predsjedniku Đukanoviću na posjeti, a Ambasadoru Crne Gore u Briselu Ivanu Lekoviću na organizaciji skupa i dodao:
“Dijaspora Crne Gore u Luksemburgu je izuzetno zadovoljna aktivnostima ambasadora u zemljama Beneluxa, koje ste VI naimenovali; kako sa Veskom Garčevićem, tako i sa Radulovićem i Lekovićem. Svi oni uspjeli su da uspostave vrlo dobre odnose sa doseljenicima Crne Gore u zemljama Beneluxa i izrade skoro familijarne odnose, što mi na koncu i jesmo – jedna velika familija male zemlje u dijaspori. Udruženje ZK Bihor je sve ove godine radilo na dva glavna projekta, rekao je Hajdarpašić: humanitarne aktivnosti prema svojoj domovini i aktivnosti na polju kulture i očuvanju tradicije. Nikada se nije desilo, naglasio je Hajdarpašić, da je naše udruženje odbilo neki zahtjev za pomoć učenicima, studentima, bolesnima i porodicama koje su preživjele određene nevolje. Zavičajni klub Bihor je uvijek bio tu da pruži ruku pomoći. Tradiciju i kulturu njegujemo kroz našu reviju Bihor koja već dvanaest godina izlazi pri našem udruženju, te kroz festival Dani bošnjačke kulture u Luksemburgu koji je na pragu i koji se svake godine organizuje sredinom jeseni. Imajući u vidu dešavanja posljednjih godina bojim se da je ugrožen građanski i multietnički karakter drževe, kao i njen evropsli put. Predsjednik države jeste glavni stub odbrane od raznih nasrtaja sa strane i mi smo vam na tome duboko zahvalni. ZK Bihor, dodao je Hajdarpašič, ostaje uz one snage koje se bore za očuvanje temeljnih vrijednosti Crne Gore.

Predsjednica udruženja “Luksemburg – Crna Gora” Kristian Kiefer (Christiane Kieffer) kazala je da se njihovo udruženje u svakoj prilici trudi da dokaže da tradicija Crne Gore nisu samo ćevapi i folklor već da vrlo predano rade i na očuvanju svih vrijednosti kulture, te da kontinuirano rade na predstavljanju, pogotovu turističkih vrijednosti Crne Gore.
Iljaz Rastoder predstavio je udruženje “Bošnjačko donatorski fond” i naglasio da to udruženje već punih petnaest godina radi na pomoći studentima sa visokim prosjekom na fakultetima, ali se nisu zaustavili samo na tom projektu, već su pokrenuli i pomoć djeci bez roditeljskog staranja. Usto bilo je još humanitarnih akcija. Rastoder je naglasio važnost održavanja saradnje sa mladima koji su završili visoke škole širom evropskih univerziteta i da je to potencijal koji Crna Gora treba iskoristiti.

Predsjednik Đukanović je izrazio zadovoljstvo prilikom da se tokom posjete Belgiji sretne sa našim ljudima iz Belgije, Luksemburga i Holandije, i izrazio veliko poštovanje za njihovu iskrenu privrženost Crnoj Gori i načinu na koji predstavljaju svoju zemlju. U tom kontekstu, podsjetio je Đukanović, Crna Gora nikada nije raspirivala nacionalizam, već uvijek pozivala na lojalan odnos dijaspore prema državama u kojima žive. On je na interesovanje predstavnika iseljeničkih udruženja govorio o aktuelnom političkom kontekstu u zemlji i projekcijama za budući period uz uvjerenje o uspješnom prevazilaženju iskušenja kroz koje prolazimo i nastavku dinamičnog kretanja ka ostvarenju evropskih ciljeva i i kvaliteta života”.

FAIZ SOFTIĆ