DAN ŠEHIDA PETNJICE – 8. NOVEMBAR

U Petnjici, na kraju mezarluku, na lokaciji gdje su šehidi Petnjice položili svoje živote, njihovi potomci, rodbina, prijatelji, predstavnici lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovicem, odbornicima SO Petnjica, osim odbornika SPP-a i SDP-a, proučena je dova i izraženi pijetet žrtvama koji su braneći svoje porodice, svoje kuće, svojom krvlju natopile petnjičku dolinu.

Prisutnima su se obratili Hakija Muratović, čiji djed i amidža ispisuju ovu spomen ploču, predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović i imam petnjičke džamije Husein Ramčilović.

Hakija Muratovic se u svom obraćanju u ime porodica zahvalio prisustnim i napomenuo zbog čega se okupljamo svakog 8. novembra i naveo neke značajne datume i događaje:
-8.11.1941.godine (Mitrovdan) napad na Petnjicu od strane četnika i tom prilikom ubijeno i zaklano devet ljudi od kojih je jedna bila žena, i to u svojim avlijama i na svojim pragovima;
-7.1.1943. godine (Božić) četnici su izvršili strašne zločine na Donji Bihor i planirali na Gornji tj. Petnjicu.
-8.11.1943(Mitrovdan) napad četnika na Murovac i planinu;
-8.11.1943(Mitrovdan) na Policu ubijeno osam Garčevića.

“Sve dok ovi budni stražari budu posjećivani, bit će nas i našeg naroda, bit će naše djece koja će učiti, pamtiti i svjedočiti, dokazati da smo dorasli njihovog djela i imena”, rekao je Muratović.

Elmir Muratović je istakao da je prisustvo na Spomen ploči šehida Petnjice podsjećanje i pokušaj da se objasni jedno radikalno tumačenje života, autentičnog karaktera, bolesnog ljudskog društva, zasnovano primarno na čestu elaboraciju fenomena “ljudskosti”.
“Bez ljudskosti društvo neizbježno tone u ambis. Ovaj skup je dokaz da su se Bošnjaci osvijestili i napokon svoju istoriju i kulturu ne žele da prepuste zaboravu već da podstaknu istoričare da ovu priču iskristališu, istinu ovjekovječe i zajedno sačuvamo od zaborava.
Neka im je vječiti rahmet i Allahova milost”, rekao je Muratović.