Komunalni otpad iz Bihora “putuje” za Rožaje

Desetogodiša nastojanja odgovornih u petnjičkoj lokalnoj uprave da na području Bihora pronađu lokaciju za skladišenje komunalnog otpada ostala su bezuspješna. To je juče u izjavi za “Dan” potvrdio i direktor Komunalnog preduzeća Mithad Cikotić, ističući da im je u datim okolnostima jedino preostalo da, prema utvrđenom sporazumu, smeće transportuju za Rožaje i da ga odlažu na tamošnjoj deponiji.

– Svi pokušaji da se na području Petnjice pronađe odgovarajuća lokacija za deponovanje komunalnoh otpada ostali su bezuspješni. Mi smo identifikovali nekoliko lokacija za ove namjene, ali čim se krene u tu priču mještani sa tih područja negoduju i najavljuju da neće dozvoliti da se zamišljena inicijativa realizuje. Sa druge strane država ne preduzima ništa da nam u tom pravcu pruži pomoć i utvrđivanjem javnog interesa doprinese da se ovo pitanje riješi na adekvatan način. Jednostavno, lokalna uprava i Komunalno preduzeće nemaju mehanizme da dođu do valjanog rješenja, kao ni druge opštine u okruženju. Mi ovaj problem godinama premošćavamo tako što otpad transportujemo za Rožaje, što izaziva dodatne troškove i usložnjava naš rad – naveo je Cikotić.

U preporukama Evropske unije, koje se tiču zaštite životne sredine, izričito je zahtijevano da se mora odustati od dosadašnjeg načina odlaganja otpada, uz naglasak da su postojeće deponije u velikoj mjeri remete prirodnu ravnotežu. U tim preporukama je naznačeno da se mora graditi regionalne deponije i u okviru njih reciklažni centar gdje bi se vršila selekcija otpada i proizvodio određeni energent koji ima višestruko korisnu namjenu. To potvrđuju i Cikotić smatrajući da država mora da stvori uslove da se krene u realizaciju navednog projekta.

– Izgradnja regionalne deponije je jedino i pravo rješenje. Da bi se došli do toga potrebna je veća posvećenost države. Ona je ta koja za tako nešto treba da pruži logističku i svaku drugu pomoć. Smatram da bi to trebalo da bude prioritetan zadatak nadležnih državnih institucija – kazao je Cikotić.

Sa druge strane iz Bošnjačke stranke smatraju da je lokalna vlast pokazala nesposobnost da pronađe odgovarajuću lokaciju za deponovanje smeća.

– Lokalna vlast nije za devet godina uspjela da kandiduje lokaciju za privremenu deponiju što samo po sebi govori o nesposobnosti opštinskog rukovodstva. Zato i imamo velike troškove za odvoz smeća za Rožaje. Nadležni prosto okreću glavu od ovog problema, misleći da to treba neko drugi da riješi – naveli su iz Bošnjačke stranke.


PREUZETO: DAN