DANAS ZA PETNJICU ZNAČAJAN DATUM ZA KOJI MALO KO ZNA: 1450. GODINE PRVI PUT POMENUT GRAD BIHOR

Bihor grad

Danas je jedan od značajnijih datuma Petnjice i Bihora, a da to malo ljudi zna. Naime, na današnji dan 5. novembra 1450. godine u jednom dubrovačkom izvještaju prvi put pomenut srednjovjekovni grad Bihor, po kome je ime dobila istoimena župa, koja se nalazi u središnjem dijelu Polimlja.

U pomenutom dokumentu piše da su trgovci jednog dubrovačkog karavana ostavili u zalog tovar svile u Bihoru. Grad se nalazio na vrhu brda Gradina, kod sela Bioča na ušću rijeke Lješnice u Lim.

Bio je opasan zidinama, a ispod zidina postojalo je podgrađe sa trgom za trgovačku razmjenu.

Bihor je 1455. godine pao pod osmansku vlast, a u ratovima od 1852-58. potpuno je razoren i raseljen. Zadržalo se ime za oblast koja danas pripada Petnjici, ali dijelom i  Beranama i Bijelom Polju.