ODBORNICI JEDNOGLASNO O SUBVENCIJAMA ZA UČENIKE KOJI PUTUJU I STANUJU U DOMU U BERANAMA

Petnjički odbornici juče su na sedmoj redovnoj sjednici SO Petnjica odlučili da subvencionišu prevoz učenika i studentata u gradskom i međugradskom saobraćaju, i to jednoglasno.  Subvencija se odnosi na učenike sa teritorije opštine Petnjica i to od 30% ukupnih troškova prevoza i 50% od ukupnog troška stanovanja u JU ,,Dom učenika i studenata” u Beranama.

Odbornici su, takođe, usvojili Odluku o formiranju stručnog tima svojinsko-pravnog statusa lokalnih dobara, kao i Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Izvještaj o javnom redu i miru u 2021. godini je podnio predstavnik Uprave policije Petnjica Denis Hasanović. Kazao je da je analizom javnog reda i mira na području koje pokriva stanica policije Petnjica za 2021. godinu, zaključeno da je stanje stabilno.

Dva izvještaja, i to onaj o stanju primarne zdravstvene zaštite u 2021. godini i o radu JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu nijesu tretirana na sjednici jer nije bilo predstavnika tih organizacija.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2022. godinu usvojen je glasovima odbornika vladajuće većine sa 16 glasova za.

Video sa jučerašnje sjednice možete pogledati na našoj Fejsbuk stranici Radio Petnjica.

ERIS BABAČIĆ