SJEDNICA PETNJIČKOG PARLAMENTA U ČETVRTAK 3. NOVEMBRA

Sjednica SO Petnjica

Predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović zakazao je sjednicu opštinskog parlamenta za 3. novembar sa sljdećim dnevnim redom:

1. Prijedlog Odluke o formiranju stručnog tima za provjeru svojinsko-pravnog statusa lokalnih dobara
2. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju i smještaja u JU Dom učenika i studenata u Beranama, za određene učenike srednjih škola
3. Prijedlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
4. Izvještaj o stanju primarne zdravstvene zaštite u 2021. godini
5. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu
6. Izvještaj o javnom redu i miru u 2021. godini
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2022. godinu