REVIJA “BIHOR”: PRIVREDNA KOMORA CG U BELGIJI I LUKSEMBURGU – ZNAČAJAN POTENCIJAL ZA SARADNJU SA RESPEKTABILNIM EVROPSKIM KOMPANIJAMA

Crnogorska poslovna delegacija, na čelu sa predsjednicom Privredne komore Crne Gore dr Ninom Drakić, bila je od 11. do 14. oktobra u zvaničnoj posjeti Belgiji i Luksemburgu, gdje se susrela sa sa predstavnicima biznis zajednica ove dvije države i naše dijaspore, te posjetila važne internacionalne kompanije.

Podstaći investicije u oblasti inovacija

U okviru posjete, u Briselu je 11. oktobra organizovan forum privrednika Crne Gore i Belgije, koji je okupio brojne zainteresovane predstavnike kompanija i predstavnike institucija.

Događaj su organizovale Privredna komora Crne Gore, Valonska agencija za izvoz i strane investicije (AWEX), Flamanska agencija za investicije i trgovinu i HUB Brussels – Agencija za spoljnu trgovinu Brisela, a u saradnji sa Ambasadom naše zemlje.

Sa crnogorske strane najzastupljenije su bile kompanije iz sektora IT, energetike, saobraćaja i turizma. Belgijski učesnici Foruma članovi su najznačajnijih agencija za investicije i trgovinu (FIT – Flamanska agencija za investicije i trgovinu, HUB Brussels – Agencija za spoljnu trgovinu Brisela i AWEX-a).

U neposrednim razgovorima predstavljena je Crna Gora – od ekonomskih i investicionih potencijala, prirodnih ljepota do kulturne baštine, sa ciljem da se uspostave međukompanijska partnerstva i doprinese jačanju privrednih veza naše zemlje i Belgije.

Predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić ocijenila je da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje sa Belgijom, što pokazuju i podaci o robnoj razmjeni koja je izuzetno skromna, sa značajnim deficitom na crnogorskoj strani.

– Vjerujemo da će ovaj susret privrednika uticati na povećanje robne razmjene, uz veće prisustvo belgijskih investicija, ali i na podsticaje za ulaganja u oblasti inovacija – kazala je Drakić.

Ona je istakla da Belgija predstavlja lidera u mnogim privrednim granama, te da su brojne oblasti u kojima je moguće unaprijediti saradnju, počev od zaštite životne sredine, cirkularne ekonomije, prerade voda, upravljanja otpadom, obnovljivih izvora energije, do oblasti poput IT-a, građevinarstva, „smart city“ rješenja, prehrambene industrije, te inovacija u različitim sektorima.

– Sve ove oblasti pružaju odličnu osnovu za dalju saradnju, kao i za transfer tehnologija i znanja, u okvirima naših poslovnih zajednica. – ocijenila je Drakić.

Predsjednica je istakla da Privredna komora implementirala značajan broj projekata finansiranih iz sredstava EU i drugih fondova, i da danas možda više nego ikada – slovi za kredibilnog i evropskim vrijednostima okrenutog poslovnog partnera.

– Sigurna sam da bi zajedničkim naporima mogli pronaći modele za finansiranje transfera znanja u nekoj od oblasti interesovanja – zaključila je Drakić.

Ambasador Crne Gore u Belgiji Ivan Leković naveo je da Kraljevina Belgija predstavlja dobru priliku za crnogorsku privredu, i da je pravi trenutak da se na privrednom planu učini snažan iskorak, jer je dosadašnja ekonomska razmjena još uvijek na relativno skromnoj ravni. Istovremeno, naglasio je da su politički odnosi na veoma dobrom nivou, i da to treba koristiti kao dobru polaznu osnovu.

Yves Richard, direktor iz Valonske agencije za izvoz i strane investicije (AWEX) saopštio je učesnicima odredjene karakteristike robne razmjene izmedju Kraljevine Belgije i Crne Gore.

Richard je istakao da je cilj ovog poslovnog foruma da se osvijetle mogućnosti buduće ekonomske saradnje dvije zemlje. Naročito je stavio akcenat na Crnu Goru kao potencijalno privlačnu državu za investiranje, posebno u kontekstu aktuelnih investicionih prioriteta uključujući energetiku.

Investicione potencijale Crne Gore predstavio je direktor Agencije za investicije Mladen Grgić. On je stavio naglasak na sve povoljnijim politikama u oblasti poreskih opterećenja, te odredjenim reformskim mjerama koje treba da doprinesu konkurentnosti Crne Gore kao investicione destinacije.

Grgić je sagovornike upoznao, izmedju ostalog, sa ključnim investicijama, kako na jugu tako i na sjeveru, koje su Crnu Goru stavile u sam vrh turističkih i investicionih destinacija.

Poslovni forum je završen bilateralnim sastancima, tokom kojih je razmotrena mogućnost uspostavljanja potencijalnih partnerstava.

Razmjena iskustva sa predstavnicima BESIX grupe

Predsjednica Komore dr Nina Drakić i crnogorska poslovna delegacija obišli su kompaniju Besix Group koja više od 110 godina predstavlja jednu od vodećih u građevinarstvu Belgije i šire.

Njihov impresivni portfolio već pola vijeka obuhvata i države Bliskog istoka. Kompanija nudi specijalistička rješenja poput dubokog temeljenja, geoinžinjeringa, projektovanja i izgradnje saobraćajnica , tretmana voda i izrade cjevovoda.

Iz Privredne komore ocijenjeno je da je razmjena informacija u ovoj branši dragocjena za crnogorske kompanije srodnih poslovnih opredjeljenja.

Energetika, organska hrana i održivi turizam privlače investitore

Crna Gora ima veliki potencijal za privlačenje respektabilnih evropskih kompanija i investitora čija je namjera širenje biznisa, poručeno je sa poslovnog foruma u Luksemburgu održanog 13. oktobra, u organizaciji privrednih komora Crne Gore i zemlje domaćina.

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić istakla je pored ostalog da je u Luksemburgu više od 10.000 crnogorskih građana, koji u ovoj državi prepoznaju povoljan ambijent za život i rad. Kao pozitivan primjer pronalaženja povoljnog biznis ambijenta u Crnoj Gori, navela je renomiranu kompaniju “Artec 3D“ iz Luksemburga, koja je proširila svoje poslovanje na našu zemlju i otvorila novu evropsku kancelariju u Baru.

Prema njenim riječima, u posljednjih pet godina robna razmjena sa Luksemburgom bila je na veoma niskom nivou, a ukupne investicije iz ove zemlje od 2017. do 2021. godine iznose 31,1 milion eura, što ukazuje da postoji veliki prostor za unapređenje.

– Poseban interes za saradnju postoji u oblasti poljoprivrede – prevashodno u proizvodnji organske hrane, šumarstvu, ribarstvu i proizvodnji vode, te u turizmu po kojem smo prepoznati – posebno u oblasti zdravstvenog i rehabilitacionog, kao i sportskog turizma. Posljednje godine takođe jasno ukazuju na interes za saradnju u oblasti energetike, osobito u obnovljivim izvorima energije i upravljanju otpadom, i naravno na polju informaciono-komunikacionih tehnologija – kazala je predsjednica Drakić.

Ona je istakla da opšti preduslov ekonomske saradnje predstavlja kvalitetna saobraćajna povezanost, na čemu Crna Gora i samostalno i u okviru evropske mreže projekata, posvećeno radi.

– Očekivanja Crne Gore od Jadransko jonske ceste su velika. Akcenat treba staviti i na povezivanje preko Luke Bar, koja bi, revitalizacijom željeznice i nastavkom izgradnje autoputa, mogla da postane logistički centar koji povezuje zapadnu i jugoistočnu Evropu – kazala je Drakić.

Ona je na kraju izrazila uvjerenje da će podsticaji inovacijama, plava i zelena ekonomija, te upravljanje otpadom biti teme od zajedničkog interesa za privrede i ekonomije dvije zemlje.

Više detalja o ekonomskim prilikama u obije zemlje, investicionim i drugim privrednim potencijalima, učesnici Foruma su imali priliku da upoznaju kroz izlaganje Carla Thelena, generalnog direktora Privredne komore Luksemburga, koji je istakao da postoje značajne biznis mogućnosti za Crnu Goru i Luksemburg u okviru novih ekonomskih prilika u Evropi.

Učesnici su imali priliku da čuju i vide i prezentacije Mladena Grgića, direktora Agencije za investicije Crne Gore, Bojana Đordana, izvršnog rukovodioca FC proizvodnja EPCG, te Artyoma Yukhina, izvršnog direktora kompanije ARTEC 3D.
Ambasador Crne Gore Ivan Leković istakao je da Luksemburg predstavlja novu priliku za crnogorsku privredu, posebno što dosadašnji ekonomski bilans Crne Gore sa ovom državom jasno ukazuje da razmjena treba biti daleko viša. Leković smatra da veoma dobri politički odnosi doprinose daljem jačanju biznisa.

Učesnike foruma je pozdravio NJ.E. Philippe Donckel, ambasador Luksemburga za Crnu Goru, koji je govorio o veoma dobrim odnosima dviju država koji se permanentno unapređuju kroz konkretne biznis projekte kakav je i otvaranje luksemburžanske kompanije “Artec 3D“ u Crnog Gori.

Događaj je završen bilateralnim sastancima predstavnika kompanija o mogućnostima uspostavljanja saradnje na konkretnim poslovima, i ocijenjen je kao uspješan posebno s aspekta neposredne prilike za upoznavanje privrednika s investicionim potencijalima i poslovnim mogućnostima.

Podsjetimo, poslovni forum u Luksemburgu realizovan je u okviru višednevne posjete delegacije crnogorske privrede ovoj zemlji i Belgiji, koju su činili predstavnici IT, energetike, turizma, trgovine, logistike, aviosaobraćaja i drugih sektora.

Susreti sa sa dijasporom u Luksemburgu

Tokom službene posjete Belgiji i Luksemburgu, delegacija koju predvodi predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić imala je sadržajan susret sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Luksemburgu, kojem su prisustvovali ambasador Crne Gore u Luksemburgu Ivan Leković i direktor Agencije za investicije Mladen Grgić.

Predsjednica Drakić je ocijenila da sama činjenica da u Luksemburgu sa okolinom živi i radi preko 10.000 vrijednih crnogorskih građana i onih koji potiču iz Crne Gore, predstavlja realnu priliku da se kroz nove investicije u Crnoj Gori stvara jedna nova ekonomska vrijednost zasnovana na evropskom poslovnom kvalitetu i standardima.

– Uvjerena sam da će današnji susret doprinijeti novim investicijama u Crnoj Gori. Pored patriotske potrebe, naši uzorni sunarodnici uvijek imaju u vidu i ekonomsku realnost, odnosno potencijal kojim raspolaže naša zemlja, i namjeru da pomognu njen dalji razvoj – i to se ovdje osjeća na svakom koraku – zaključila je Drakić.

Tokom zajedničkog i posebnih bilateralnih sastanaka predstavnika kompanija iz različitih oblasti, zaključeno je da je pred nama još jedan u nizu dobrih argumenata da brojni predstavnici biznisa u Luksemburgu još bliže i još detaljnije sagledaju buduće poslovne mogućnosti u Crnoj Gori, u kontekstu daljeg jačanja ekonomske saradnje naših država.

(Redakcija Glasnika Privredne komore Crne Gore)