OBILJEŽEN DAN NASTAVNIKA: ĐACI I NASTAVNICI NA KRATKO ZAMIJENILI ULOGE

Članovi Učeničkog parlamenta Srednje mješovite škole Petnjica, obilježili su Svjetski dan nastavnika.

Učenici su u saradnji sa nastavnicima dobili zaduženja, pripremili nastavne jedinice i na 45 minuta na sebe preuzeli uloge nastavnika i održali časove.

Učenici su se odlično snašli kao profesori i uspjeli su animirati ostale učenike.

Nakon održanih časova, vođene su diskusuje sa predmetnim nastavnicima o prirodi posla nastavnika, osobinama koje nastavnik treba da posjeduje, kao i o utiscima koje su učenici stekli tokom držanja časa.

E. B.