OPŠTINA PETNJICA RASPISUJE: Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2022/23.godinu

Opština Petnjica

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, koji:
– imaju crnogorsko državljanstvo;
– imaju prebivalište u Opštini Petnjica;
– su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju, položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indexom uspjeha 9,00 i najmanje 90% ECTS kredita;
– su prvi put upisali semestar studijske godine;
– koji nisu obnovili ni jednu godinu tokom studija;
– nisu u radnom odnosu;
– nisu stariji od 25 godina;

Pravo na stipendiju imaju i studenti tehničkih fakulteta (građevina, arhitektura, elektrotehnika) bez obzira na uspjeh, zbog deficita tih zanimanja u opštini Petnjica.
Pravo na stipendiju ima i jedan student iz porodice lošeg materijalnog stanja (roditelji korisnici MOP-a i nezaposleni roditelji i porodice čiji ukupni prihodi ne prelaze visinu minimalne zarade) u kojoj ima troje i više djece, bez obzira na uspjeh.

Kandidat koji konkuriše za dodjelu stipendije uz prijavu nakonkurs prilaže sljedeća dokumenta:
– potvrdu o prebivalištu,
– potvrdu o upisu godine studija,
– potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,
– potvrdu o visini ostvarenih ECTS kredita;
– potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni;
– dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu;
– dokaz (izjavu) da student ne prima drugu stipendiju;
– uvjerenje o kućnoj zajednici, (za kandidate iz porodice lošegmaterijalnog stanja u kojoj ima troje i više djece);
– potvrdu da su korisnici MOP-a ili potvrdu da su roditeljinezaposlena lica ili potvrdu o visini prihoda članovadomaćinstva (za kandidate iz porodice lošeg materijalnogstanja u kojoj ima troje i više djece).

Prijavu sa kratkom biografijom i kompletnom dokumentacijom- sve dokaze o ispunjenju posebnih i opštih uslova, dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, u zatvorenoj koverti, na pisarnici Opštine Petnjica– zgrada Opštine, sa naznakom: „Za konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2022/23. godinu“.