OLAKŠANJE ZA VOZAČE: Sanirane udarne rupe prema Bioči

Putni pravac Petnjica – Bioča saniran je i djelovi puta presvučeni novim slojem asfalta.

U poslednjih par mjeseci ovo je bila veoma zahtjevna dionica za sve učesnike u saobraćaju. Oštećenja su bila tolika da je put bio skoro neupotrebljiv. Dodatnom razaranju doprinijeli su kamini dva kamenoloma koji se nalaze na ovom putnom pravcu.