DANI DIJASPORE 2022: ŠK BIHOR ORGANIZUJE TURNIR U ŠAHU


Šahovski klub ,,Bihor“ iz Petnjice pod pokroviteljstvom Opštine Petnjica i Centra za kulturu Petnjica, a u okviru manifestacije ,,DANI DIJASPORE 2022.“ organizuje ,,VII OPŠTINSKI ŠAHOVSKI TURNIR“ u Petnjici dana 03.08.2022. godine sa ppočetkom od  11.00h u prostorijama Hotela u Petnjici.

Turnir će se igrati po Švajcarskom sistemu devet kola, tempo igre 10 minuta. Zainteresovani igrači se mogu prijaviti  do 10.00h na dan održavanja turnira ili na broj telefona:

069/525-292

Uplata po igraču iznosi pet eura, uz pehar, medalje, diplome, obezbijeđene su i brojne novčane nagrade, specijalna nagrada za najboljeg plasiranog igrača iz dijaspore.