PETNJICA: PUNA SALA NA PREMIJERI PREDSTAVE “HASANAGINICA”


Juče u Centru za kulturu Petnjica, glumci pozorišnog društva „Divan“ premijerno su odigrali predstavu ,,Hasanaginica“ čiji je autor prof. Reho Ramčilović, a režiser prof. Alija Redžematović.

Reho Ramčilović je u ime društva uručio zahvalnice predstavnicima organizacija za doprinos, afirmaciju i kulturnu saradnju „Zavičajnom klubu Luksemburg“, koju je primio Džeko Skenderović, udruženju „Luksemburg Montenegro“ čiji je predstavnik Ismet Muhović, direktoru JUOŠ ,,Mahmut Adrović“  Almiru Pljakiću, predstavniku fondacije „ČOVJEK NE UMIRE“ Mijazu Ramdedoviću, predstavniku Zavičajnog kluba „Bihor Zurich“ Esku Rastoderu, u ime redakcije ,,Radio Petnjica“ zahvalnicu je primila novinarka Almina Ličina, Centru za kulturu Petnjica na čelu sa Sinanom Tiganjem, kao i Opštini Petnjica u čije ime je zahvalnicu primio predsjednik Samir Agović.

Predstavu je pratilo oko 200 gledaoca, a pozvani gosti večeri su bili Mijaz Ramdedović kao predstavnik fondacije „ČOVJEK NE UMIRE Ćamil Ramdedović“ , prof. Izet Herović, predsjednik Centra za kulturu Petnjica Sinan Tiganj, potpredsjednik Opštine Sevludin Šabotić, kao i predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović.

ALMINA LIČINA