SASTANAK U OPŠTINI SA AGENCIJOM ZA INVESTICIJE: IZNALAŽENJE MODELA FINANSIRANJA RAZVOJNIH PROJEKATA

Sastanak u Opštini sa Agencijom za investicije

Juče je u Petnjici održan radni sastanak sa direktorom Agencije za investicije, Mladenom Grgićem i njegovim saradnicima Nenadom Radovićem i  Aleksandrom Golubović.

Sastanku su prisustvovali predsjednik opštine, gospodin Samir Agović, potpredsjednik Selvudin Šabotić, menadžer opštine Alen Pljakić i savjetnica Šejla Šabotić.

Na radnom sastanku je bilo riječi o potencijalima opštine sa perspektivom ulaganja u razvojne projekte koji bi se eventualno finansirali od sredstava koja se obezbjedjuju preko dobijanja ekonomskog državljanstva. Takodje, riječi je bilo o tome kako i na koji način se mogu realizovati projekti na principu javno – privatnog partnerstva.

Pored navedenog, na sastanku su još jednom od strane predstavnika Opštine definisani prioritetni projekti iz oblasti saobraćajne infrastrukture i projekti za zaštitu životne sredine. Direktor Agencije za investicije, gospodin Mladen Grgić, je istakao da je velika šansa da se ovi projekti mogu finansirati kroz odredjenu proceduru iz navedene oblasti, ali i projekti koji se tiču električne energije iz obnovljivih izvora.

ALMINA LIČINA