PROMOTIVNA TRIBINA: “ODISEJA BIHORA U KULTURI RAZLIČIT-IST-OSTI”


NVO Centar za kuturu Bihor, organizuje promotivnu tribinu ,,ODISEJA BIHORA U KULTURI RAZLIČIT-IST-OSTI”

Promotivna tribina je zakazana za petak, 15. jul 2022. godine sa početkom od 20.00 časova, Divan bašča Petnjica. Takođe na ovoj tribini će biti predstavljena, zbirka odabranih priča sa festivala ,,Zavičajne staze 2001. godine”

Učestvuju: prof. dr Draško Došljak, mr Sajma Ferhatović, mr Agim Ljajić, Rebeka Čilović, Selma Rastoder Skenderović i muzički duo Anita Beganović i Stefan Pajković.